Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Pressinõukogu mõistis Õhtulehe õigeks

Tallinn, 20. juuni 2011. Pressinõukogu arutas Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvarti kaebust Õhtulehes ilmunud arvamusloo peale ning leidis, et leht ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

20. aprillil 2011 ilmunud arvamusartiklis „Ansipi ja Savisaare uus pronksiöö“ lahkab autor, miks ei ole pronksiöö sündmuste mõtestus konstruktiivsete lahendusteni jõudnud. Muu hulgas kirjutab autor, et Yana „Toomi alustatud sõda venekeelse õppe säilitamise nimel jätkab tudengipõlves maailma rootsi kardinate tagant vaadanud Mihhail Kõlvart, kes juhtis Eesti delegatsiooni kurikuulsas Seligeri laagris, kus Eesti poliitikute päid on vardasse aetud.“.

Mihhail Kõlvart kaebas Pressinõukogule, et artikkel sisaldab tema kohta valet ning jätab pahatahtlikult lugejatele mulje, nagu oleks tema puhul tegemist kriminaalkurjategija ja Eesti Vabariigi vastase isikuga. Kaebaja sõnul tähendab väljend „rootsi kardinad“ ülekantud tähenduses vanglakaristust, kuid tema kinnitusel ei ole uurimisorganid talle kunagi esitanud süüdistust kuriteos osalemise kohta. Samuti ei ole kaebaja kinnitusel tõene info tema osalemise kohta just selles kurikuulsas Seligeri laagris, kus Eesti poliitikute päid vardasse on aetud.

Õhtuleht vastas, et ÕS annab väljendile „rootsi kardinad“ ühe selgituse, milleks on (vangla)trellid. Õhtulehe kinnitusel on Mihhail Kõlvart ise tunnistanud, et on olnud osaline kriminaaluurimises ja viibinud selle käigus vahi all. Õhtulehe kinnitusel on seega väljendi „rootsi kardinad“ kasutamine kohane. Õhtuleht lisas, et info Seligeri laagri kohta on õige.

Pressinõukogu otsustas, et Õhtuleht ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul oli antud arvamusloos väljendi „rootsi kardinad“ kasutamine asjakohane, kuivõrd antud väljend ei pea tähendama vanglakaristust, vaid ka (vangla)trelle. Pressinõukogu käsutuses olev info ei lükka ümber Mihhail Kõlvarti osalemist Seligeris korraldatud  noortelaagris.

PN

 
Pressinőukogu
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele