Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Pressinõukogu taunis Meie Maas ilmunud artiklit

Tallinn, 20. detsember 2011. Pressinõukogu arutas Kenno Bogoslovski kaebust Meie Maas oktoobris tema kohta ilmunud loo peale ning leidis, et leht on eksinud hea ajakirjandustava vastu.

11. oktoobril ilmunud artikkel „Saarlasest „soome ärimees“ möllab pealinnas“ räägib Saaremaalt pärit ja Soomes äri pidavast Kenno Bogoslovskist, kes lehe väitel ründas Tallinnas Kalamajas tütarlast, keda ta neiu perekonna väitel on ahistanud pikka aega.

Kenno Bogoslovski kaebas, et artiklis on avaldatud ebatäpset ja eksitavat infot ning lisaks ei ole toimetus kontrollinud info tõesust ja allikate usaldusväärsust. Samuti ei ole kaebaja rahul, et talle kui konflikti osapoolele sõna ei antud.

Meie Maa selgitas, et ajakirjanik, kes oli artiklis kajastatu vahetuks tunnistajaks, kirjutas kaebaja käitumisest avalikus ruumis – Tallinna linnatänaval. Leht püüdis saada kommentaari ka kaebajalt, kuid tema telefon ei vastanud. Kaebaja helistas peale loo ilmumist toimetusse ja leht pakkus talle siis võimalust vastulauseks, kuid kaebaja keeldus.

Pressinõukogu otsustas, et Meie Maa rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama osapooled. Pressinõukogu hinnangul on Kenno Bogoslovski üks konflikti osapooltest, kelle kohta on esitatud süüdistusi ja seetõttu oleks pidanud talle oma seisukohtade avaldamiseks sõna andma. Kui kommentaari saamine piisava pingutusega mõistliku aja jooksul ei õnnestunud, oleks see pidanud artiklis kirjas olema.

Meie Maa avaldas Pressinõukogu otsuse 17. detsembril.

PN

 
Pressinőukogu
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele