Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Pressinõukogu tegi Postimehe kohta õigeksmõistva otsuse

Tallinn, 23. mai 2011. Pressinõukogu arutas Toomas Lepa kaebust Postimehe peale ning leidis, et leht ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu.

Toomas Lepp esitas Pressinõukogule kaebuse 2. märtsil 2011 ilmunud artikli „Prominendid sattusid endale ootamatult Savisaare valimisfilmi“ peale. Ta kaebas, et artiklis on faktivigu ja pealkirja näol on tegemist ajakirjaniku enda hinnanguga. Toomas Lepa sõnul ei ole kindlasti tegemist valimisfilmiga ning faktilise eksimusena on artiklis segi aetud filmis käsitletavate teemade järjekord ning lisatud teemasid, mida film sel kujul ei sisalda. Ka ei ole Toomas Lepp rahul, et talle ei antud võimalust vastulauseks.

Postimees selgitas, et filmi sisu ja eetrisse laskmise aeg (neli päeva enne valimisi) tõestavad väidet, et tegu on valimisfilmiga. Leht lisas, et artikli sisu mittemuutva üksiku detailiga eksimine ei sea kahtluse alla artikli põhiväiteid ega muuda loo sisu valeks. Kaebaja vastulause, mille avaldamist Toomas Lepp muutmata kujul taotles, sisaldas lehe sõnul valeväiteid ja demagoogiat ning samas ei olnud kaebaja nõus vastulause sisu muutma, mistõttu läbirääkimised selle avaldamiseks ei kandnud vilja.

Pressinõukogu otsustas, et Postimees ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu artikli pealkirjas, mis vastab toimunule, sest vahetult valimiste eel linastuvat filmi saab nimetada valimisfilmiks. Artiklis esinevad eksimused mõnedes vähemolulistes detailides on kahetsusväärsed, aga ei muuda loo põhisisu valeks.

Pressinõukogu hinnangul on toimetusel õigus vastulauset toimetada, kui see sisaldab probleemseid osi ning on halb, et antud juhul vastulause muutmise läbirääkimised ei kandnud vilja.

PN

 
Pressinőukogu
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele