Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Pressinõukogu leidis Postimehe artiklites rikkumisi

Tallinn, 24. mai 2011. Pressinõukogu arutas Kriisinõustamise ja Eneseleidmise Keskuse Mahena kaebust Postimehes 2. kuni 18. detsembrini ilmunud rea artiklite peale ning otsustas, et leht on rikkunud head ajakirjandustava.

Postimees kirjutas mullu detsembris, et Mahena töötajad on valetiitlitega suutnud ära petta haridusministeeriumi ametnikud ja pakuvad lehe väitel riigile miljonite kroonide eest nõustamist aladel, milles neil vajalikku erialast diplomit ei ole.

Mahena juhatuse liige Tiina Naarits kaebas Pressinõukogule, et artiklitega on tema ja Mahena nime ning mainet ebaõiglaselt kahjustatud ning artiklites on esitatud ebaõigeid andmeid, kasutatud jämedakoelisi halvustavaid väljendeid ja ebakohaseid väärtushinnanguid. Samuti ei ole kaebaja rahul, et temalt ei küsitudki selgitusi ta hariduse kohta, kuid artiklites on kirjas, nagu oleks ta kommentaaridest keeldunud.

Postimees vastas Pressinõukogule, et lehes avaldatud väited Mahena esindajate vassimisest oma hariduse kohta on tõendatud. Leht väitis, et Tiina Naaritsale pakuti kommenteerimise võimalusi, kuid kaebaja keeldus. Samuti pole Tiina Naarits saatnud toimetusele vastulauset. 

Pressinõukogu otsustas, et Postimees rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.1., mis näeb ette, et uudismaterjal põhinegu tõestataval ja tõenditega tagatud faktilisel informatsioonil. Postimees on artiklites läbivalt nimetanud Tiina Naaritsat valetajaks, udutajaks ja libapsühholoogiks, samas ei ole sellised väited faktidega kaetud. Pressinõukogu hinnangul nähtub kaebaja poolt esitatud dokumentidest, et leht on Tiina Naaritsat selliste süüdistustega ebaõiglaselt kohelnud, luues temast pikas lugude seerias süstemaatiliselt ja korduvalt põhjendamatult negatiivse kuvandi.

Postimees avaldas Pressinõukogu otsuse 24. mail.

PN

 
Pressinőukogu
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele