Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Pressinõukogu leidis Eesti Ekspressi artiklis ajakirjanduseetika rikkumisi

Tallinn, 27. juuni 2011. Pressinõukogu arutas Gert Grossi kaebust Eesti Ekspressis ilmunud artikli peale ning leidis, et leht on eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu.

31. märtsil 2011 ilmunud artikkel „Kolossaalne pettus“ räägib väidetavalt kinnisvaraarendaja heaks pangas töötanud Gert Grossist, kes lehe väitel ajas arendaja klientidele laenud välja isegi siis, kui nood polnud laenukõlbulikud.

Gert Gross kaebas Pressinõukogule, et artiklis on kirjeldatud teda kui kurjategijat, kes võltsis laenutaotlusi ja aitas kinnisvaraarendaja klientidele laene välja petta. Kaebaja ei ole rahul, et teda nimetatakse „aferisti käsilaseks“. Samuti peab kaebaja põhjendamatuks ja pahatahtlikuks lehe väidet, et ta töötas pangas kellegi kolmanda isiku heaks. Lisaks on kaebaja väitel artiklis faktivigu tema isiku suhtes (vanus, pangast lahkumise aeg). Kaebaja ei ole rahul, et lehes on tema fotot kasutatud luba küsimata ning et temalt kommentaari ei küsitud. Kaebaja esitas Pressinõukogule kirjavahetuse ajakirjanikuga, mis toimus Facebooki vahendusel.

Eesti Ekspress selgitas Pressinõukogule, et Gert Grossi ei ole käsitletud kui kurjategijat, artikkel räägib kinnisvaraarendusest Oru uusrajoonis. Lehe kinnitusel oli kaebaja foto kergesti leitav ja avalikus andmebaasis ning selle kasutamisega ei ole leht autoriõigusi rikkunud. Leht püüdis kaebajaga Facebooki vahendusel kohtumist kokku leppida, kuid Gert Gross ei pidanud seda vajalikuks. Leht märkis, et kaebaja vanuse ja pangast lahkumise aja kohta on nad valmis avaldama parandused kui kaebaja peaks seda soovima.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Ekspress rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Pressinõukogu hinnangul oli põgus suhtlemine Facebooki vahendusel kaebaja ja artikli autori vahel ilmselt ebapiisav, et seda lugeda tõsiste süüdistuste puhul sõna andmiseks. Eesti Ekspress rikkus ka eetikakoodeksi punkti 3.1., mis näeb ette, et ajakirjanik, kogudes materjali avaldamise jaoks, peab teatama vestluspartnerile, et ta on ajakirjanik, millise väljaande juurest ja soovitav on teatada ka, mille jaoks infot kogutakse. Materjalidest selgub, et ajakirjanik ei tutvustanud ennast ega andnud teada, et kogub materjali kohe ilmuva artikli jaoks. Sellist info kogumise praktikat ei saa Pressinõukogu heaks pidada.

Pressinõukogu hinnangul on taunitav, et artiklis käsitletakse Gert Grossi väga negatiivses võtmes kui pettuses osalejat, ilma selle kohta tõendeid esitamata.

Kaebaja viidatud faktivead kaebaja vanuse ja pangast lahkumise kuu osas ei ole Pressinõukogu hinnangul olulised antud artikli sisu suhtes.

Eesti Ekspress avaldas Pressinõukogu otsuse 22. juunil.

PN

 
Pressinőukogu
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele