Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Pressinõukogu taunis Den za Dnjomis ilmunud artiklit

Tallinn, 29. detsember 2011. Pressinõukogu arutas Pärnu mnt 453 korteriühistu juhatuse kaebust Den za Dnjomis augustis ilmunud artikli peale ja otsustas, et leht on rikkunud head ajakirjandustava.

12. augustil ilmunud artiklis „Parkla omadele naabrite arvelt“ on juttu korteriühistu  rajatud parklast, kus lehe väitel on kohti vaid osadele majaelanikele ning kellegi teise kohale parkides võib saada munitsipaalpolitseilt trahvi.

Svetlana Salnikova ja Katrin Rüütel kaebasid Pressinõukogule, et parkla kohta on  avaldatud valeinfot. Kaebajad märgivad, et korteriühistu esitas lehele 16. augustil dokumendid, kuid siiani pole ühistu toimetuselt vastust saanud. Kaebajad ei ole rahul, et neile sõna ei antud.

Den za Dnjom selgitas, et ajakirjanik tegi mitme päeva jooksul pingutusi, et saada kätte ühistu esinaine, kuid tema telefon ei vastanud ja samuti ei olnud võimalik teda kohapealt kätte saada. Kui Svetlana Salnikova peale artikli ilmumist lehega ühendust võttis, pakkus toimetus talle võimalust oma tõendid esitada ja anda intervjuu, kuid ta keeldus. Toimetus lisas, et artiklis avaldatud faktid on kontrollitud ja vastavad tõele.

Pressinõukogu otsustas, et Den za Dnjom eksis ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2. vastu, mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Pressinõukogu leiab, et antud loo puhul oleks leht teist osapoolt pidanud tõlgendama laiemalt. Näiteks oleks leht võinud ühistu juhatuse asemel võtta kommentaari mõnelt teiselt majaelanikult, kes on ühistu koosolekutel käinud ja teemaga kursis.

Den za Dnjom avaldas Pressinõukogu otsuse 23. detsembril.

PN

 
Pressinőukogu
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele