Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Pressinõukogu tegi Elva Postipoisi kohta tauniva otsuse

Tallinn, 31. mai 2011. Pressinõukogu arutas Elva Soo tänava elanike kaebust Elva Postipoisis 2. aprillil ilmunud aprillinalja peale ning leidis, et leht on rikkunud head ajakirjandustava.

Aprillinaljana tehtud uudises „Maxima loobus“ on kirjas, et kolm aastat Elvas Soo tänava elanikega poe asukoha üle vaielnud Maxima andis lõpuks alla.

Elva Soo tänava elanikud kaebasid Pressinõukogule, et tegemist on valeinfo pahatahtliku avaldamise ja levitamisega käimasoleva kohtuasja kohta. Kaebajate kinnitusel on lehe poolt tegemist solvava aprillinaljaga, sest antud kohtuasi on asjaosaliste jaoks tundlik teema, kuna nad said päev varem kohtukutsed.

Elva Postipoiss selgitas, et lehel on ammune traditsioon, et aprilli esimesel nädalal ilmuvas lehes tehakse aprillinalja päevakohasel teemal. Leht lisas, et antud libauudises ei kajastatud kohtuasjaga seotud infot ja et toimetus ei teadnud, millal kohus asjaosalistele kutsed saadab. Leht selgitas järgmises numbris toimetuse seisukohti ja vabandas, kui nende nali kellelegi ebameeldivusi tekitas.

Pressinõukogu otsustas, et Elva Postipoiss rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt, et ei ilmuks eksitav info. Kuna leht ei ilmunud 1. aprillil, oli aprillinali lugejaid eksitav. Ka ei olnud nali kuidagi märgistatud või sel moel absurdi pööratud, et lugejad oleks pidanud mõistlikult aru saama, et tegemist on naljaga.

Elva Postipoiss avaldas Pressinõukogu otsuse 28. mail.

PN

 
Pressinőukogu
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele