Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Pressinõukogu mõistis Päevalehe õigeks

Tallinn, 2. veebruar 2012. Pressinõukogu arutas Signe Riisalo, Kersti Puhmi ja Anniki Tikerpuu kaebust Eesti Päevalehes detsembris ilmunud artiklite peale ja otsustas, et leht ei ole eksinud hea ajakirjandustava vastu.

6. detsembri artikkel „Ametnikud tegid oma MTÜ, mida lasid rahastada ministeeriumil“, 13. detsembri artikkel „Kantsler uurib MTÜ asutanud ametnikke distsiplinaarmenetluses“ ja 29. detsembril ilmunud artikkel „MTÜ teinud ametnikud said rahastust topeltprojektidele“ räägivad sellest, et üks justiitsministeeriumi ja kolm sotsiaalministeeriumi ametnikku lõid MTÜ Omapäi, mis lehe väitel sai rahalist toetust sotsiaalministeeriumilt.

Signe Riisalo, Kersti Puhm ja Anniki Tikerpuu kaebasid Pressinõukogule, et artiklites on avaldatud eksitavat ja ebatäpset infot ning mitmel juhul ei ole toimetus kontrollinud info tõesust. Samuti leiavad kaebajad, et 29. detsembri artikli pealkiri on eksitav ning nad ei ole rahul, et nimetatud artiklis ei antud neile võimalust kommentaariks, kuigi nende kohta on esitatud tõsiseid süüdistusi.

Eesti Päevaleht selgitas, et artiklites esitatud väited põhinevad erinevatel valitsuse dokumentidel. 29. detsembri artikli pealkirja leht eksitavaks ei pea, sest loos on juttu kahest projektist, mille tegevused kattuvad. Leht lisas, et artiklis ei väideta, et ametnikud said raha, vaid et MTÜ sai raha. Leht tunnistas, et artikli illustratsioonis on eksimus ja parandas selle 26. jaanuaril. 29. detsembri artiklis endas viga ei olnud.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Päevaleht ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul on artiklites antud sõna kaebajatele ning esitatud faktiväited põhinevad dokumentidele.

PN

 
Pressinőukogu
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele