Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Pressinõukogu leidis Õhtulehe artiklis rikkumise

Tallinn, 7. detsember 2012. Pressinõukogu arutas Keskerakonna peasekretäri Priit Toobali kaebust Õhtulehes ja Õhtulehe online´is avaldatud artikli peale ning leidis, et leht on rikkunud head ajakirjandustava.

5. oktoobril ilmunud artiklis „Aukohus pole Toobali ja Laasi kahtlustust arutanud“ on kirjas, et Keskerakonna aukohus ei ole eraviisilisele jälitustegevusele ja sõnumisaladuse rikkumisele kihutamises kahtlustatavate Priit Toobali ja Lauri Laasi juhtumit arutanud.

Priit Toobal kaebas Pressinõukogule, et artikkel ei vasta tõele ning on halvustav. Priit Toobali sõnul arutas erakonna aukohus talle esitatud kahtlustust 13. märtsil ja teiste meediakanalite seas kajastas seda ka Õhtuleht. Kaebaja leiab, et artikli pealkiri ja sisu ei ole seega kuidagi õigustatud ja tegemist on teadliku valeinfo levitamisega.

Õhtuleht vastas Pressinõukogule, et oktoobris ilmunud uudis ei ole märtsikuise uudise moonutatud või faktivigane ülekirjutus, vaid teema käsitlus ja kommentaari küsimine uute, vahepeal ilmnenud ajaolude valguses. Õhtuleht lisas, et septembris esitas peaprokurör õiguskantslerile taotluse teha Riigikogule ettepanek anda nõusolek Priit Toobalilt saadikupuutumatuse äravõtmiseks ja nende suhtes süüdistusakti koostamiseks. Õhtuleht lisas, et seega peab erakondliku ja eetilise hinnangu andmise nõuet vaatama sõltuvalt ajast. Õhtuleht esitas Keskerakonnale teemakohase järelepärimise lähtudes riigiprokuröri avaldusest. Leht leidis, et sedavõrd tugevas negatiivses valguses oleks hädavajalik teada saada, millisele seisukohale asub erakond ja erakonna aukohus.

Pressinõukogu otsustas, et Õhtuleht rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Samuti rikkus leht koodeksi punkti 4.11., mis ütleb, et pealkirjad ei või auditooriumi eksitada. Kuna Õhtulehes märtsis ilmunud uudis ja kaebaja kinnitavad, et aukohus on Priit Toobali juhtumit arutanud, siis leiab Pressinõukogu, et 5. oktoobril avaldatud uudise sisu ja pealkiri on eksitavad. Pressinõukogu hinnangul pidanuks artikkel sisaldama väärarusaamade vältimiseks viidet märtsis toimunud aukohtule.

Õhtuleht avaldas Pressinõukogu otsuse 7. detsembril.

PN

 
Pressinőukogu
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele