Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Pressinõukogu taunis Saarte Hääle artiklit ja selle refereeringuid

Tallinn, 8. juuni 2012. Pressinõukogu arutas Kuressaare Sanatooriumi kaebust Saarte Hääles märtsis ilmunud artikli peale ning leidis, et leht rikkus head ajakirjandustava, samuti taunis Pressinõukogu artikli kolme refereeringut erinevates väljaannetes.

13. märtsil ilmunud artikkel „Rootsi spaaturistid on Saaremaas pettunud“ ja sama päeva juhtkiri „Tõlk tõrva meepotis“ põhinevad ühe allika arvamusel Saaremaa spaade olukorrast. Artiklis on väidetud, et spaaturism on Saaremaal alla käinud, külastajad on mures raviprotseduuride kättesaadavuse pärast ja Saaremaa ei oska oma potentsiaali ära kasutada.

Kuressaare Sanatoorium kaebas Pressinõukogule, et artikli ja juhtkirjaga on põhjendamatult kahjustatud kolme spaahotelli opereeriva Saaremaa Spa Hotels mainet. Kaebaja leiab, et artiklis on avaldatud ebatäpset, moonutatud ja eksitavat infot, sest lugu põhines vaid ühe inimese seisukohal. Ka ei ole kaebaja rahul, et ei saanud artiklis esitatud süüdistustele vastata ning et artikli pealkiri on eksitav. Samuti leiab kaebaja, et artikli refereeringud Delfis, Õhtulehe online´is, Postimehe online´is ja Äripäeva online´is on eksitavad.

Saarte Hääl selgitas, et artikli allikas räägib Saaremaa spaaturismist üldiselt, muretsedes peamiselt Kuressaarele omal ajal suurt tuntust toonud ravimuda tuleviku pärast. Leht märgib, et kuna artiklis ei viidatud ühelegi spaahotellile konkreetselt, siis ei pidanud toimetus vajalikuks Saarema Spa Hotellide ega ka ühegi teise spaaettevõtte juhilt kommentaari küsida. Leht avaldas 14. märtsil uue loo, kus on Rootsi turistide arvamus, allika selgitus ja  Kuressaare Sanatooriumi juhatuse liikme seisukoht.

Pressinõukogu otsustas, et Saarte Hääl rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Kuigi artiklis ei ole nimetatud ühtegi firmat, on Saaremaa spaade kohta üldiselt siiski süüdustusi esitatud ja seetõttu oleks pidanud leht võtma kommentaare kõigilt Saaremaa spaadelt. Pressinõukogu hinnangul ei olnud loo avaldamisega nii kiire, et see vaid ühele allikale tuginedes avaldada.

Samuti rikkus Saarte Hääl punkti 3.5., mis näeb ette, et toimetus kontrollib kriitilise materjali korral info tõesust ja allikate usaldusväärsust. Pressinõukogu hinnangul ei oleks tohtinud kriitiline lugu ilmuda vaid ühe allika sõnade põhjal. Pressinõukogu hinnangul oleks pidanud leht ka teistelt Rootsi spaaturistidelt võtma arvamusi.

Pressinõukogu otsustas, et artiklit refereerinud Delfi, Õhtuleht ja Äripäev on samuti head ajakirjandustava rikkunud. Postimehe mõistis Pressinõukogu õigeks, sest leht avaldas järgmisel päeval uue artikli ning kustutas vana.

Saarte Hääl avaldas Pressinõukogu otsuse 6. juunil, Äripäeva online avaldas otsuse 3. juunil, Õhtulehe online 4. juunil ja Delfi 7. juunil.

PN

 
Pressinőukogu
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele