Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Pressinõukogu jättis Tuuliku Reiside kaebuse rahuldamata

Tallinn, 9. märts 2012. Pressinõukogu arutas Tuuliku Reiside OÜ kaebust Delfis, Postimehe online´is ja Õhtulehe online´is ilmunud lugude peale ning leidis, et kõik kolm väljaannet ei ole eksinud hea ajakirjandustava vastu.

Tuuliku Reiside OÜ kaebas 8. veebruaril Delfis ilmunud artikli „Tarbijakaitse hoiatus: Tuuliku Reisid OÜ tegutseb ebaseaduslikult“, Postimehe online´is ilmunud artikli „Tarbijakaitseamet hoiatab seadusevastaselt tegutseva OÜ Tuuliku Reisid eest“ ja Õhtulehe online´is ilmunud artikli „Amet: Tuuliku Reisid ei ole tarbija jaoks usaldusväärne“ peale. Artiklites on viidatud tarbijakaitseameti infole, et Tuuliku Reisidel puudub registreering reisiettevõtjana tegutsemiseks ja ettevõttel pole ka kohustuslikku tagatist ning neil põhjustel pole firma tarbijate jaoks usaldusväärne.

Tuuliku Reisid OÜ omanik ja juhtaja Tarmo Varul kaebas Pressinõukogule, et uudiste pealkirjad on eksitavad ja ebatäpsed, sest firma tegeleb paljudel muudel tegevusaladel. Samuti ei ole kaebaja rahul, et talle sõna ei antud. Kaebaja märgib, et firma tegevus on seaduslik, vaid üks osa sellest (reisikorraldus) oli algfaasis ja selle leidis tarbijakaitse olevat ebaseadusliku.

Väljaanded selgitasid, et uudised põhinesid tarbijakaitseameti pressiteatel ning tegemist oli avaliku teavitamisega tarbijakaitse järelvalveotsusest. Õhtuleht märkis, et firma kodulehelt selgub, et Tuuliku Reiside põhitegevus on siiski reisiteenused, mitte muud tegevusalad nagu väidab kaebaja. Postimees lisas, et looga tegelenud ajakirjanik kontrollis info üle ka majandustegevuse registrist ning sai  kinnituse, et info on õige.   

Pressinõukogu otsustas, et väljaanded ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Tarbijakaitseamet on reisifirmade üle seaduse alusel järelvalvet ja kontrolli teostav riiklik organ ja seega ei saa veebiväljaandes ilmunud uudist käsitada konfliktina, vaid seadusega ette nähtud avalikkuse teavitamisena tarbijakaitse järelvalveotsusest. Arvestades viimastel aastatel reisiettevõtetega seotud tõsiseid probleeme on tarbijakaitseameti sellekohaste hoiatuste edastamine avalikkuse huvides ja ettevõttele ei ole põhjustatud põhjendamata kannatusi.

Pressinõukogu hinnangul tunnistab ka kaebaja, et neil puudus info avaldamise ajal registreering ja kohustuslik tagatis.

Artiklite peakirju ei saa Pressinõukogu väitel eksitavaks pidada, sest firma tegutsemist saab nimetada ebaseaduslikuks, kui ta tegutseb alal, milleks tal pole õigust. See ei tähenda, et firma rikuks seadust teistes valdkondades.

PN

 
Pressinőukogu
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele