Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Pressinõukogu leidis Delfi artiklis rikkumise

Tallinn, 17. aprill 2012. Pressinõukogu arutas Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) kaebust Delfis ilmunud artikli peale ning otsustas, et Delfi on eksinud hea ajakirjandustava vastu.

16. veebruaril 2012 ilmunud artiklis „EAS andis 600 000 eurot toetust tundmatule Vene tehnoloogiafirmale“ on juttu EASi poolt tehtud toetusotsusest vene omanikega firmale, mis hakkab pakkuma uudset kompaktparkimise lahendust suurlinnadele. Artiklis on kirjas, et tehnoloogia on välja töötatud Venemaal ja parklaid hakatakse tootma Saksamaal.

EAS kaebas Pressinõukogule, et artikli pealkiri ja sisu on vale, eksitav ja pahatahtlik. Samuti ei ole kaebaja rahul, et artiklis ei olnud EASi kommentaari.

Delfi vastas Pressinõukogule, et artikli ilmumise ajal ei olnud toetust saanud firma kodulehel eestikeelset tutvustust. Samuti ei andnud firma koduleht ühtegi viidet Eestile. Delfi märkis, et firma kodulehelt tuleb välja, et firma kuulub Moskva Rahvusvahelisse Äriassotsiatsiooni. Delfi küsis EASi kommentaari, kuid kuna see tuli hiljem, siis ilmus esialgne lugu ilma EASi kommentaarita.

Pressinõukogu otsustas, et Delfi rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Kuna artikli viimane lõik sisaldab süüdistust EASi aadressil, oleks pidanud artikkel sisaldama ka EASi seisukohti.

Pressinõukogu hinnangul rikkus Delfi ka eetikakoodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne või eksitav info. Delfi rikkus ka koodeksi punkti 4.11., mis näeb ette, et pealkirjad ei või auditooriumi eksitada. Loo pealkiri jätab Pressinõukogu hinnangul mulje, et tegemist ei ole Eesti ettevõttega, kuigi artiklist tuleb välja vastupidine.

Samuti rikkus Delfi eetikakoodeksi punkti 4.1., mis näeb ette, et uudised, arvamused ja oletused olgu selgelt eristatavad. Pressinõukogu hinnangul sisaldab uudis toimetuse arvamust artikli viimases lõigus.

Delfi avaldas Pressinõukogu otsuse 16. aprillil.

PN

 
Pressinőukogu
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele