Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Pressinõukogu taunis Ekspressis ilmunud artiklit

Tallinn, 22. märts 2012. Pressinõukogu arutas Heidi Vilu kaebust Eesti Ekspressi peale ning leidis, et leht rikkus head tava eksitava pealkirja ja teise osapoole ära kuulamata jätmisega.

Heidi Vilu esitas kaebuse Eesti Ekspressis 10. novembril 2011 ilmunud artikli „Loodusmuuseumi hakkab juhtima võhikust modell?“ peale. Artikkel räägib Loodusmuuseumi uueks juhiks valitud Heidi Vilust, kelle kohta lehe väitel läkitasid muuseumi töötajad ministrile kirja, milles uurivad, miks muuseumi juhiks nimetati inimene, kel puudub piisav juhtimiskogemus ja teemavaldkonna pädevus.

Heidi Vilu leidis, et  artiklis on tema kohta esitatud valefakte ning faktid ja hinnangud ei ole selgelt eristatud. Kaebaja märkis, et ta ei ole modellinduses ühelgi moel osalenud. Samuti ei ole kaebaja rahul, et tema käest ei küsitud ta tausta, kuigi on viidatud muuseumitöötajate hinnangule tema pädevuse ja kogemuse kohta.

Eesti Ekspress vastas, et modelliks võib nimetada ka inimest, kes ei tööta modellina, kuid keda on kujutatud pildil ühe korra. Tavapärases mõistes aga kaebajat modelliks nimetada ei saa, möönab leht. Samuti tunnistab leht, et oleks pidanud Heidi Vilult kommentaari võtma. Leht märkis, et artiklis ei ole faktid ja hinnangud eristamatud ning toimetus ei ole andnud halvustavaid või mõnitavaid hinnanguid.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Ekspress rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Pressinõukogu hinnangul oleks aidanud Heidi Viluga rääkimine välistada toimetuse vea, millega nimetati kaebaja võhikust modelliks. Samuti oleks saanud Heidi Vilu artiklis avalikult selgitada oma tausta vastukaaluks Loodusmuuseumi töötajate hinnangule.

Pressinõukogu leidis, et Eesti Ekspress rikkus ka ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.11., mis näeb ette, et pealkirjad ei või auditooriumi eksitada. Pressinõukogu hinnangul on kaebaja nimetamine loo pealkirjas võhikust modelliks lugejaid eksitav väide. Küsimärk pealkirja lõpus hinnangulist hoiakut ei vähenda, vaid võib toimetuse ehmunud küsimust hoopis rõhutada.

Eesti Ekspress avaldas Pressinõukogu otsuse 22. märtsil.

PN

 
Pressinőukogu
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele