Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Pressinõukogu tegi Päevalehe kohta tauniva otsuse

Tallinn, 23. aprill 2012. Pressinõukogu arutas sotsiaalministeeriumi kaebust Eesti Päevalehes ilmunud artikli peale ning otsustas, et leht eksis hea ajakirjandustava vastu.

7. jaanuaril 2012 ilmunud artiklis „Sotsiaalministeerium tegi MTÜ loonud ametnikele noomituse“ on kirjas, et sotsiaalministeeriumil valmis distsiplinaarmenetlus, mida alustati kolme MTÜ Omapäi loonud ametniku suhtes. Kahele ametnikule määrati lehe väitel noomitus, ühele karistust ei määratud. Artiklis on märgitud, et ministeeriumi pressiosakond keeldub selgitamast, milles täpselt ametnike rikkumine tuvastati.

Sotsiaalministeeriumi avalike suhete osakonna juhataja Diana Lorents kirjutas  Pressinõukogule saadetud kaebuses, et ministeerium pakkus Päevalehele välja võimaluse kohtuda ja anda vastused kõigile teemakohastele küsimustele.

Eesti Päevaleht vastas, et ministeerium on küll saatnud lehele formaalselt vastused, kuid sisuliselt on neist kõrvale põigelnud ja lõpuks andnud teada, et ollakse valmis kohtuma, kuid mitte andma vastuseid ajakirjaniku täiendavatele küsimustele. Leht lisas, et senine praktika on olnud suhtlemine e-kirja vahendusel ning see on parim viis ka seetõttu, et suhtlusest jääb maha jälg. 

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Päevaleht rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjandusorganisatsioon hoolitseb selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Pressinõukogu leidis tuginedes poolte esitatud materjalidele, et artiklis esitatud väited, et ministeerium ja ministeeriumi pressiosakond keelduvad mitmetele küsimustele vastamast ja selgitusi andmast, ei ole tõesed ja nende puhul on tegemist moonutatud infoga, kuna ministeerium pakkus ajakirjanikule võimalust saada vastused kohtumisel. Pressinõukogu hinnangul ei saa korduvat kutset kohtumisele pidada vastusest keeldumiseks.

Pressinõukogu ei langetanud otsust kaebaja ja ajakirjaniku suhtlemise kohta, kuid juhib tähelepanu, et üks osapool ei saa seada kategoorilisi tingimusi infovahetuse viiside kohta.

Eesti Päevaleht avaldas Pressinõukogu otsuse 23. aprillil.

PN

 
Pressinőukogu
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele