Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Pressinõukogu mõistis Ekspressi õigeks

Tallinn, 26. aprill 2012. Pressinõukogu arutas Aarne Jõgimaa kaebust Eesti Ekspressis märtsis ilmunud artikli peale ja otsustas, et leht ei ole eksinud hea ajakirjandustava vastu.

15. märtsil ilmunud loo „Mul on täitsa savi, viin kellelegi sõnnikut või lasen kellegi maha!“ puhul on tegemist Viimsi vallavolikogu esimehe Aarne Jõgimaaga tehtud intervjuuga. Artikli juhtkirjas väidab leht, et Aarne Jõgimaa on vallaga äri tehes rikastunud ning et intervjuu näitab, kuidas ta Viimsi elanikega ülbitseb ja sigatseb. 

Aarne Jõgimaa kaebas Pressinõukogule, et ajakirjanik soovis temalt peale vallavolikogu istungit intervjuud umbusaldusavalduses välja toodud punktide osas, kuid esitas ka palju küsimusi tema mineviku ja liiga isiklike teemade kohta. Kaebaja väidab, et vastas ajakirjaniku küsimustele ausalt ja avameelselt, kuid ajakirjanik kasutas seda vihameelselt ära ja valminud artikkel kahjustab tema ja ta pere mainet. Kaebaja hinnangul on artikli pealkiri terviklause kontekstist välja võetud ja seega ei edasta lause mõtet ning ei ühti artikli sisuga. Ka ei ole kaebaja rahul ilmunud fotodega, mis on tema hinnangul provokatiivsed.

Eesti Ekspress selgitas, et artikli pealkiri ühtib loo sisuga ning võtab kokku intervjueeritava suhtumise kaaskodanikesse ja enda õigustesse. Väide, et kaebaja on vallaga äri tehes rikastunud, toetub infole, et Aarne Jõgimaa äriühing on sõlminud lepingud vallaga ajal, mil kaebaja ise oli vallavolikogu esimees. Lehe väitel esitas vallavanem politseile avalduse, milles paluti uurida  Aarne Jõgimaa poolt väidetavat mõjuvõimuga kauplemist. Lehe väitel on seeläbi tegemist opositsiooni poolt Aarne Jõgimaale korruptsiooni ette heitmisega. Lehe väitel ei saa avaldatud fotosid lugeda provotseerivaks.

Pressinõukogu hinnangul ei ole Eesti Ekspress eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Intervjuu käigus on kaebaja saanud võimaluse vastata kõigile süüdistustele. Pressinõukogu hinnangul on kaebaja avaliku elu tegelasena piisavalt kogenud, et isiklikele küsimustele soovi korral vastamata jätta.

Pressinõukogu hinnangul ei ole artikli juures avaldatud fotod provotseerivad.

Eesti Ekspress avaldas Pressinõukogu otsuse 26. aprillil.

PN

 
Pressinőukogu
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele