Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Pressinõukogu tegi CV Keskuse kaebuse osas viis otsust

Tallinn, 28. detsember 2012. Pressinõukogu arutas CV Keskuse kaebust viie erineva väljaande peale ning tegi neli taunivat ja ühe õigeksmõistva otsuse.

CV Keskuse tegevjuht Paavo Heil esitas kaebuse 1. oktoobril Õhtulehe online´is  ilmunud artikli „Prokuratuur algatas tööportaali CV Keskus vastu kriminaalasja“, Äripäeva online´is ilmunud artikli „CV Keskuse kahe töötaja vastu algatati kriminaalasi“, Postimehe online´is ilmunud artikli „Leedu prokuratuur algatas CV Keskus vastu kriminaalasja“, Delfis ilmunud artikli „Kahtlus: CV Keskus võis varastada konkurendi andmeid“ ning BNSis ilmunud uudise „CV-Online süüdistab oma Leedu konkurenti andmete varastamises“ peale.

Artiklites on kirjas, et CV-Online süüdistab Leedu tööportaali CV Keskus oma andmete varastamises ja nende ebaseaduslikus kasutamises. Samuti väidavad väljaanded, et prokuratuur käivitas Leedus kriminaaluurimise ja kohus arestis CV-Online´i kahjunõude tagamiseks Leedu firma arvelduskontod.

CV Keskus kaebas Pressinõukogule, et tegemist oli ühepoolsete ja faktivigaste kajastustega, mille tõttu kannatab firma kahju. Kaebaja kinnitas, et CV Keskuse vastu ei ole algatatud kriminaalasja, kontod ei ole arestitud ning firma ei ole andnud ühelegi isikule ülesannet hankida infot konkurendi kohta. CV Keskus lisas, et nende käsutuses ei ole CV-Online´i poolt nimetatud ärisaladust.

Õhtuleht vastas Pressinõukogule, et toetus artikli avaldamisel Leedu infoagentuuri ELTA teadaandele ja Leedu ajakirjanduses avaldatud artiklitele ja CV-Online´i väidetele. Leedu ajakirjanduse andmetel on sealne prokuratuur alustanud asjas eeluurimise.

Äripäev vastas Pressinõukogule, et küsis mõlemalt osapoolelt selgitusi ja avaldas need. Kuna CV Keskuse esindaja kommentaarid olid esialgu pealisakaudsed ja kontrollimisel selgus, et osa neist olid ebatäpsed, siis Äripäev täiendas jooksvalt avaldatud uudist. Leht lisas, et esitas online´is mõlema ettevõtte esindaja kommentaarid eraldi uudistena ja asetas need sarnasele pinnale teine-teise kõrvale ja linkis omavahel.

Postimees vastas Pressinõukogule, et avaldas CV-Online´i pressiteate, kus ettevõte teatas, et nende kaebusele tuginedes on Leedu prokuratuur algatanud CV Keskuse vastu kriminaalasja intellektuaalse omandi varguse tunnustel. Leht lisas, et ajakirjanik palus kommentaari ka CV Keskuse juhilt ning avaldas selle eraldi loona.

Delfi vastas Pressinõukogule, et artiklis sisalduv teave on tõene, aus ja igakülgne. Delfi kinnitusel on avaldatud info tõelevastavust piisava põhjalikkusega kontrollitud ja artiklis ei ole valesid faktiväiteid.

BNS vastas Pressinõukogule, et uudise allikaks olid Leedu prokuratuur ja CV-Online.

Pressinõukogu tegi tauniva otsuse Õhtulehe, Äripäeva, BNSi ja Postimehe kohta, Delfi suhtes oli otsus õigeksmõistev. Kõik tauniva otsuse saanud väljaanded on tänaseks Pressinõukogu otsuse avaldanud.

PN

 
Pressinőukogu
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele