Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Pressinõukogu tegi Pealinna kohta õigeksmõistva otsuse

Tallinn, 30. oktoober 2012. Pressinõukogu arutas Kaitsepolitseiameti kaebust ajalehe Pealinn peale ja otsustas, et leht ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Arvamusküljel 21. mail ilmunud artiklis „Professor Ruutsoo: Kapo on terroriorganisatsioon!“ avaldab Tallinna Ülikooli professor arvamust kahtlustuste kohta Riigikogu liikme Priit Toobali suhtes. Professor Rein Ruutsoo leiab, et Kapo tegeleb süstemaatiliselt ettekavatsetud provokatsioonidega ja ka Toobalile raha pakkumine oli Kapo agendi provokatsioon.

Kaitsepolitseiamet kaebas Pressinõukogule, et teksti avaldamine sellise pealkirjaga, kus nimetatakse riigiasutust terroriorganisatsiooniks, on auditooriumi eksitamine. Kaebaja leiab, et sellega on Pealinn pealkirjas ja artiklis avaldanud ebatäpset, eksitavat või moonutatud infot.

Pealinn selgitas, et artiklis on nelja inimese arvamused Kaitsepolitsei ja Prokuratuuri tegutsemise kohta seoses kahtlustustega Riigikogu liikme Priit Toobali suhtes. Pealinn lisas, et kuna tegu on arvamusega, mitte uudislooga, siis ei saa ka väita, et tegu on ebatäpse, moonutatud või eksitava infoga. Pealinn lisas, et Kaitsepolitsei ei ole avaldanud soovi Pealinnas ilmunud arvamustele vastu vaielda või oma seisukohti esitada. Lehe väitel kuulub pealkirjas välja toodud lause Rein Ruutsoole.

Pressinõukogu otsustas, et Pealinn ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu, sest leht on arvamusküljel avaldanud Rein Ruutsoo arvamuse.

PN

 
Pressinőukogu
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele