Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Pressinõukogu mõistis Harju Elu õigeks

Tallinn, 1. veebruar 2013. Pressinõukogu arutas Ott Valdma kaebust Harju Elus ilmunud artiklite peale ning leidis, et leht ei ole eksinud hea ajakirjandustava vastu.

23. novembril Harju Elus ilmunud artikkel „Rahvas ütles ühinemisele „jah““ räägib sellest, et Kosel ja Kõue vallas tehtud rahvaküsitlus kahe valla liitumise kohta tõi välja rahva positiivse soovi ühinemise osas. 7. detsembril ilmunud artiklis „Kõue vallavanem Ott Valdma: „Mina tagasi ei astu“ on juttu sellest, et mõlema valla volikogud hääletasid liitumise poolt.

Ott Valdma kaebas Pressinõukogule, et ajakirjanik lubas esimese artikli saata ülevaatamiseks 21. või 22. novembril, kuid saatis lehe trükkimineku päeval (23. novembril). Kaebaja saatis oma ettepanekud ära, kuid ei ole rahul sellega, et leht ei võtnud ühtegi neist arvesse. Teise artikli osas ei ole kaebaja rahul, et ajakirjanik ei öelnud, et tegemist on intervjuuga. Ajakirjanik saatis artikli ülevaatamiseks, kuid parandustega ei arvestanud ja seega on kaebaja hinnangul jäänud sisse moonutatud ja valesti tõlgendatud tsitaadid. 

Harju Elu vastas Pressinõukogule, et Ott Valdmal jäi piisavalt aega materjalidega tutvumiseks. Leht ei võtnud Ott Valdma parandusi arvesse, kuna üks neist ei vastanud tõele ning ühe puhul oli tegu juba avaldatud teksti muutmisega. 7. detsembri artiklis küsitles ajakirjanik volikogu liikmeid enne rahvahääletuse tulemuste kinnitamist.

Pressinõukogu otsustas, et Harju Elu ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul pidas ajakirjanik kinni lubadusest ja saatis kaebajale artiklid üle vaatamiseks, mis ei tähenda automaatselt, et ta pidanuks arvestama kõiki parandusi.

Pressinõukogu hinnangul on mõlemad artiklid tasakaalustatud – sisaldades mõlema valla ja rahva arvamusi liitumise kohta ning erinevaid seisukohti ühinemise suhtes.

PN

 
Pressinõukogu
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele