Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Pressinõukogu tegi Kanal 2 kohta tauniva otsuse

Tallinn, 2. jaanuar 2013. Pressinõukogu arutas Tallinna Linnatranspordi ASi kaebust Kanal 2 saate Reporter peale ja otsustas, et Kanal 2 rikkus head ajakirjandustava.

2. novembril Reporteris eetris olnud saatelõigus „Kaasliiklejad: „bussikoondise ahvid“ ei järgi liikluseeskirju“ näidatakse teiste liiklejate poolt filmitud bussijuhtide liikluseeskirjade rikkumisi. Videolõik on üleval ka Kanal 2 kodulehel, kus see kannab pealkirja „Kaasliiklejad: „bussikoondise ahvid“ ei järgi liikluseeskirju“. Saatelõigus saab sõna ka Tallinna Linnatranspordi ASi esindaja.

Tallinna Linnatranspordi AS kaebas Pressinõukogule, et ole rahul uudislõigu sissejuhatuses saatejuhi poolt solvava väljendi „bussikoondise ahvid“ kasutamisega. Samuti ei ole kaebaja rahul, et sama väljendit kasutatakse ka saatelõigu pealkirjas Kanal 2 kodulehel. Kaebaja palus Kanal 2-lt solvava väljendi internetist eemaldada, kuid Kanal 2 palvele ei vastanud.

Kanal 2 vastas, et vaidlustatud sõna kasutamine ei ole vastuolus ajakirjanduseetika koodeksiga. Kanal 2 lisas, et uudistetoimetus ei andnud selle väljendiga linnaliinibussijuhtide tegevusele oma hinnangut, vaid vahendas kaasliiklejate poolt antud hinnangut bussijuhtidele. Kanal 2 leidis, et Tallinna Linnatranspordi AS põhieesmärk peaks olema linlaste järjest kvaliteetsem teenindamine ja tallinlaste teenistuses olev firma peaks oma tegevuse suhtes esitatud kriitikat taluma ka siis, kui see on väljendatud rahvalikus kõnepruugis.

Pressinõukogu otsustas, et Kanal 2 rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.11., mis näeb ette, et pealkirjad ja saatetutvustused ei või auditooriumi eksitada. Pressinõukogu hinnangul ei ole väljendi „bussikoondise ahvid“ kasutamine põhjendatud, sest sellele ei olnud saatelõigus endas ühtegi viidet, st mitte keegi kaasliiklejatest ei nimetanud bussijuhte saatelõigus niimoodi.

Kanal 2 avaldas Pressinõukogu otsuse 29. detsembril.

PN

 
Pressinõukogu
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele