Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Pressinõukogu leidis Sakala artikli pealkirjas rikkumise

Tallinn, 2. aprill 2013. Pressinõukogu arutas Viljandi Linnavalitsuse kaebust Sakalas ilmunud artikli ja juhtkirja peale ning otsustas, et leht rikkus artikli pealkirjaga head ajakirjandustava.

29. jaanuaril 2013 ilmunud artiklis „Koolides kiusatakse iga päev“ on kirjas, et Paalalinna põhikoolis läksid kaks poissi kehalise kasvatuse tunnist tulles kallale algklassipoisile ja peksid teda jalgadega. Sakala viitab artiklis anonüümsele allikale. Juhtunut kommenteerivad ka kooli direktor ja Viljandi haridusameti juhataja. Leht avaldas samal päeval juhtkirja „Kooli kius“.

Viljandi linnavalitsus kaebas Pressinõukogule, et artikliga on tekitatud põhjendamata kannatusi konfliktis osalenud õpilasele ja tema vanemale, Paalalinna kooli töötajatele, kõigile Viljandi koolidele ja lapsevanematele. Kaebaja ei ole rahul, et kooli direktorit küsitleti anonüümse vihje põhjal ebamäärast infot kasutades. Artiklis loodi valitud tekstilõikude abil direktorist kuvand kui koolivägivalla suhtes hoolimatust inimesest. Samuti ei ole kaebaja rahul, et konfliktis osalenud osapooli (õpilased, õpetaja ja lapsevanem) ära ei kuulatud. Kaebaja peab eksitavaks ka pildiallkirja, mis nimetab toimunut peksmiseks. Samuti on kaebaja meelest eksitav artikli juhtlõik, kus räägitakse peksmisest.

Sakala vastas Pressinõukogule, et artiklis on kakluses osalenud jäetud anonüümseks, piirdutud on vaid klasside mainimisega. Leht lisas, et artikli kirjutamise ajal ei olnud kakluses osalenud ohvri vanema nimi teada, sest ta pöördus lehe poole viis päeva peale loo ilmumist, seega ei saanud lapsevanemalt kommentaari küsida. Sakala lisas, et ehkki esimene info peksmise kohta pärines anonüümselt allikalt, kontrollis leht selle koolijuhilt üle ja direktor ei parandanud ajakirjaniku kirjeldust peksmisest ühegi detaili osas.

Pressinõukogu otsustas, et Sakala rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.11., mis näeb ette, et fotod, fotode allkirjad, pealkirjad, juhtlaused ega saatetutvustused ei või auditooriumi eksitada. Pressinõukogu hinnangul on artikli pealkiri eksitav, sest ei vasta artikli sisule.

Ülejäänud kaebaja poolt esiletõstetud punktides pole Sakala Pressinõukogu hinnangul eksinud. Loos on jäetud kakluse osapooled piisavalt anonüümseks, samuti on juhtunu kommenteerimiseks antud sõna koolijuhile. Pressinõukogu hinnangul ei ole kooli direktor, kes on andnud palju kommentaare, kindlasti mitte meediaga suhtlemisel kogenematu isik.

Sakala avaldas Pressinõukogu otsuse 28. märtsil.

PN

 
Pressinõukogu
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele