Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Pressinõukogu tegi Delfi kohta tauniva otsuse

Tallinn, 2. mai 2013. Pressinõukogu arutas Eesti Energia kaebust Delfis ilmunud artikli peale ja leidis, et Delfi rikkus head ajakirjandustava.

17. veebruaril 2013 ilmunud artikli „Eesti Energia kasumimarginaal küünib 26%-ni, tarbija maksab kinni ka kaoelektri“ näol oli tegemist Riigikogu majanduskomisjoni liikme Kalev Kallo kirjutisega, kus autor analüüsis peaministri väidet elektrihinna tõusu kohta ning Eesti Energia poolt müüdava elektri hinda.

Eesti Energia kaebas Pressinõukogule, et artikli pealkiri on eksitav, sest ei põhine faktidel. Kaebaja leiab, et pealkiri ja vahepealkiri „Kasumimarginaal 26 protsenti“ on eksitavad, sest neist võib välja lugeda, et tegemist on ettevõtte ametlike majandustulemustega või kinnitatud infoga. Eesti Energia hinnangul ei tule artikli pealkirjast välja, et tegemist on ühe inimese oletusega. Samuti leiab kaebaja, et artiklis esitatud arvutused elektrihinna kujunemise kohta on valed. Kaebaja ei ole ka rahul, et arvamusartikkel ilmus uudiste rubriigis ja artiklis ei ole faktid ja autori oletused eristatavad. Eesti Energia lisas, et artikkel sisaldab ka mitmeid valeväiteid.

Delfi vastas Pressinõukogule, et pealkirjas ja vahepealkirjas kasutatud termin „kasumimarginaal“ ei anna kindlasti alust kaebaja väitele, et iga keskmine lugeja võis mõista, et tegemist saab olla üksnes Eesti Energia majandustulemuste edastamisega avalikkusele. Delfi lisas, et artikli pealkirja all olev viide autorile kui Riigikogu majanduskomisjoni liikmele võimaldab lugejatel järeldada, et tegemist on arutleva artikliga. Delfi kinnitusel on artiklis selgesti eristatavad autori arvamused ja faktid. Delfi märkis oma vastuses, et ei nõustu kaebaja seisukohaga, et majandusuudiste sektsioonis edastatav teave peab olema alati autori hinnanguvaba.

Pressinõukogu otsustas, et Delfi rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.1., mis näeb ette, et uudised, arvamused ja oletused olgu selgelt eristatavad. Pressinõukogu hinnangul on tegemist arvamusartikliga, mis eksitab lugejaid seetõttu, et on avaldatud uudiste sektsioonis, nagu kinnitab ka Delfi ise.

Delfi avaldas Pressinõukogu otsuse 30. aprillil.

PN

 
Pressinõukogu
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele