Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Pressinõukogu taunis Sakalas ilmunud artiklit

Tallinn, 4. veebruar 2013. Pressinõukogu arutas Viljandi lasteaia Midrimaa direktori Marika Kissa kaebust Sakalas ilmunud artikli peale ja leidis, et leht rikkus head ajakirjandustava.  

6. novembril 2012 ilmunud artiklis „Korruptsioon Viljandis ja Karksis“ on kirjas, et Riigikontrolli audit näitas, et kolme Viljandi linnaasutuse juhid on toime pannud korruptiivseid tegusid.

Midrimaa direktor Marika Kissa kaebas Pressinõukogule, et artikliga on kahjustatud tema ja lasteaia mainet ning käsitletud teda kurjategijana enne sellekohast kohtuotsust. Kaebaja väidab, et teda ei ole politseisse ütlusi andma kutsutud, talle pole süüdistust esitatud ja liiatigi ei ole tehtud otsust, et ta on korruptiivseid tegusid teinud. Lisaks leidis kaebaja, et artikli pealkiri ja piltide allkiri on eksitavad. Kaebaja ei ole rahul, et talle sõna ei antud, kuigi artiklis on esitatud tema kohta tõsiseid süüdistusi.

Sakala vastas Pressinõukogule, et Marika Kissat ei ole käsitletud kurjategijana. Leht lisas, et Riigikontrolli audit tuvastas, et Midrimaa lasteaed tellis lasteaia väliskülaliste toitlustamise Alice külalistemajalt, mida pidava osaühingu ainuomanik ja juht on Marika Kissa abikaasa. Riigikontrolli andmetel ei taandanud Marika Kissa ennast konkreetse arve menetlemisest ega andnud huvide konfliktist teada oma tööandjale. Leht lisas, et artikli aluseks oli Riigikontrolli audit, mille kohta saatis Riigikontroll pressiteate ja seega oli materjal ajakriitiline ja pidi ilmuma järgmise päeva lehes. Ajakirjanik keskendus artiklis Karksi vallavanemale ja teiste asutuste juhte nimeliselt ei mainitud. Lehe kinnitusel lükkas Marika Kissa lehe pakkumise vastulauseks hiljem tagasi.

Pressinõukogu otsustas, et Sakala eksis ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.11. vastu, mis näeb ette, et fotode allkirjad ega pealkirjad ei või auditooriumi eksitada. Samuti rikkus Sakala koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Kuna artiklis on esitatud kaebaja kohta tõsiseid süüdistusi, oleks pidanud talle artiklis sõna andma. 

Sakala avaldas Pressinõukogu otsuse 1. veebruaril.

PN

 
Pressinõukogu
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele