Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Pressinõukogu mõistis Postimehe õigeks

Tallinn, 7. veebruar 2013. Pressinõukogu arutas Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvarti kaebust Postimehe peale ning otsustas, et leht ei rikkunud head ajakirjandustava.

25. septembril 2012 ilmunud artiklis „Uuritakse abilinnapeaga seotud linnaraha liikumist“ on kirjas, et rahapesu andmebüroos on huvi tekitanud 63 912 eurot, mis laekus 2011. aasta 22. veebruaril Tallinna linnakantselei kontolt Eesti Taekwondo Liidu kontole. Artiklis sai võimaluse selgitada raha maksmise alust ja selle kulutamist Tallinna abilinnapea ja Eesti Taekwondo Liidu president Mihhail Kõlvart.

Mihhail Kõlvart kaebas Pressinõukogule, et artikli pealkiri on eksitav ja artikkel sisaldab valeväiteid. Kaebaja kinnitusel ei ole Politsei- ja Piirivalveametil kestvat huvi nagu väidab tema sõnul loo pealkiri. Samuti ei ole kaebaja rahul, et ajakirjanik ei tee artiklis vahet temal kui abilinnapeal ja kui Eesti Taekwondo Liidu presidendil. Kaebaja märkis, et ülekanne tehti 22. veebruaril, kuid tema sai linnapeaks aprillis. Kaebaja lisas, et raha eraldamise esmane juriidiline alus oli Tallinna linna 2011. aasta eelarve. Kaebaja väitis, et uurimisorganid ega teised asutused ei ole antud küsimuses selgituste saamiseks või nõudmisega kontrollida finantsdokumente pöördunud ei tema ega ka Eesti Taekwondo Liidu poole ning seega on tegemist artiklis valeinfo edastamisega.

Postimees selgitas, et lehe käsutuses olev dokument kinnitab rahapesu andmebüroo huvi. Postimees lisas, et artiklis ei ole väidetud, et Politsei- ja Piirivalveamet tunneb rahaeralduse vastu huvi. Leht märkis oma vastuses, et lugu põhineb rahapesu andmebüroo infol, mis pidas ülekannet ebaseaduslikuks, büroo hinnangul kinnitasid seda Tallinna Spordi- ja Noorsooameti juhtaja poolt tagantjärgi vormistatud haldusaktid.

Pressinõukogu otsustas, et Postimees ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu leiab, et Mihhail Kõlvart sai artiklis piisavas mahus sõna süüdistustele vastamiseks ja oma seisukoha avaldamiseks.

Pressinõukogu leiab, et ajakirjanikel tuleb olla viidetes täpsem ja artiklites viiteküllasem, et lugejal ei tekiks ekslikku arusaamist.

PN

 
Pressinõukogu
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele