Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Pressinõukogu tegi Delovõje Vedomosti kohta õigeksmõistva otsuse

Tallinn, 18. aprill 2013. Pressinõukogu arutas SA Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus kaebust Delovõje Vedomostis ilmunud artiklite peale ja otsustas, et leht ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

13. märtsil ilmunud artiklid „Projekt Lootus“ ja „Kes on kohtunikud?“, 19. märtsil lehe veebiküljel ilmunud artiklid „Narva tööstuspargi juhtidel oli juba tagasinõude otsus - jurist“ ja „Narva tööstuspargi juht: projekt ei ole seotud Moissejevi ja Ovsjannikoviga“ räägivad Narva Logistika- ja Tööstuspargi rajamisest ning selle rahastamisest.

SA Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus juhatuse liige Teet Kuusmik kaebas Pressinõukogule, et artiklites „Projekt Lootus“ ja „Kes on kohtunikud?“ on avaldatud valeinfot, kuid sõna antud ei ole. Kaebaja ei ole rahul, et artiklis „Narva tööstuspargi juhtidel oli juba tagasinõude otsus - jurist“ ei avaldatud kommentaare, kuigi ajakirjanik küsis need nii temalt kui ka Vadim Orlovilt. Samas artiklis on kaebaja hinnangul ka valeinfo ja artikli sisu ei vasta pealkirjale. Artiklis „Narva tööstuspargi juht: projekt ei ole seotud Moissejevi ja Ovsjannikoviga“ on kaebaja hinnangul samuti valeinfot.

Delovõje Vedomosti vastas Pressinõukogule, et kaebaja sai projekti osas sõna, osad kaebaja poolt kahtluse alla seatud väited aga pärinesid allikatelt ja lehel ei olnud põhjust neid muuta.

Pressinõukogu otsustas, et Delovõje Vedomosti ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Artiklites on antud sõna kaebajale, samuti on võetud kommentaare teistelt allikatelt. Pressinõukogu leiab, et kaebaja poolt väljatoodud näidete osas ei ole leht eetikakoodeksit rikkunud, sest esitatud materjalide põhjal ei saa neid lugeda valeväideteks.

PN

 




Pressinõukogu
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.ee



Tagasi  -  Esilehele