Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Pressinõukogu tegi Harju Elu kohta õigeksmõistva otsuse

Tallinn, 19. september 2013. Pressinõukogu arutas Henri Reederi kaebust Harju Elu peale ja leidis, et leht ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Harju Elus 19. juulil ilmunud juhtkiri „Raasiku teeb Tallinnat“ arutleb selle üle, mille poolest on Raasiku tuntud ja viitab oma meedia olemasolule. 2. augustil ilmunud artikli „Raasiku ei teegi Tallinnat?“ puhul on tegemist Raasiku elanike vastukajaga  juhtkirjale. Artikkel räägib uuesti Raasiku vallast ja muuhulgas ka Aruküla tugevast noorteliikumisest.

Henri Reeder kaebas Pressinõukogule, et juhtkirja väited Raasiku kohta on põhjendamata ja nende allikat ei ole nimetatud. Kaebaja väitel solvavad lehe väited teda Raasiku valla kogukonna liikmena ja kahjustavad Raasiku mainet. Kaebaja hinnangul on juhtkirjas esitatud alusetuid väiteid eelmise vallavanema Andre Sepa ja vallas leviva ajalehe Sõnumitooja kohta. Kaebaja ei ole rahul, et Harju Elu tema vastulauset ei avaldanud, vaid avaldas selle koos toimetuse kommentaaridega 2. augusti artiklis. Kaebaja leiab, et eksitavat infot on leht artiklis avaldanud ka noorteliikumise kohta, sest see on ülevallaline, mitte vaid Aruküla oma.

Harju Elu vastas Pressinõukogule, et juhtkirja väited ei ole oletuslikud, vaid põhinevad Raasiku aleviku elanike arvamusel. Juhtkirja eesmärk oli lehe väitel juhtida tähelepanu probleemidele Raasiku alevikus. Leht lisas, et ei ole Henri Reederilt artiklit saanud ja toimetuse andmetel kirjutas kaebaja artikli Delfisse. Samuti ei ole Henri Reeder Harju Elu toimetusega ühendust võtnud. Leht lisas, et ei ole noorteliikumise MTÜ Minu Eesti Noored kohta avaldanud ei positiivset ega negatiivset infot. Harju Elu märkis, et Andre Sepp on ühes oma varasemas intervjuus toonud tähtsa punktina välja vallavanemaks olemise ajast Sõnumitooja asutamise.

Pressinõukogu otsustas, et Harju Elu ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul võib Raasiku elanike suhtumine oma kodukohta olla erinev, mis ei tähenda, et teistsuguse arvamuse avaldamine oleks ajakirjanduseetika koodeksi rikkumine. Valla maine osas oleks pidanud Pressinõukogule kaebuse esitama valla ametlik esindaja.

Pressinõukogu hinnangul ei ole artiklis nimetatud noorteliikumise nime, mistõttu ei saa öelda, et tegemist on just Henri Reederi juhitava MTÜga.

PN

 
Pressinõukogu
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele