Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Pressinõukogu mõistis Saarte Hääle õigeks

Tallinn, 23. september 2013. Pressinõukogu arutas Toomas Kasemaa kaebust Saarte Hääle peale ja leidis, et leht ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

11. mail ilmunud artikkel „Kasemaa protest lükkas kopteriplatsi valmimise määramata ajaks edasi“ ja sama päeva juhtkiri „Kopteriplats libiseb käest“ räägivad sellest, et Kuressaare haigla juurde rajatava kopteriplatsi valmimine lükkub edasi, sest detailplaneeringule on oma vastuväited esitanud endine Saare maavanem Toomas Kasemaa, kes lehe väitel omab läheduses kinnisvara. Artiklis on viide, et Saarte Hääl kajastas Toomas Kasemaa seisukohti nädal varem.

Toomas Kasemaa kaebas Pressinõukogule, et ajakirjanik ei küsinud tema kommentaari detailplaneeringu kohta ja seepärast on planeeringumenetluse seisukohti refereeritud ühekülgselt ja vääralt. Kaebaja leiab, et tegemist on konflikti sisaldava materjaliga, mistõttu oleks leht pidanud talle sõna andma. Samuti leiab Toomas Kasemaa, et planeeringuvaidlust ei ole kajastatud proportsionaalselt ja faktidele põhinevalt. Kaebaja peab eksitavaks ka mõlemat pealkirja. Lisaks leiab kaebaja, et pildivalik on tehtud süüdimõistev, st kasutatud on pilti tumedate prillidega. Kaebaja ei ole rahul ka sellega, et leht ei pakkunud talle võimalust vastulauseks.

Saarte Hääl vastas Pressinõukogule, et antud teemat on leht varem põhjalikult kajastanud ja artikli näol on tegemist Kuressaare linnaarhitekti kui planeeringut läbiviiva ametniku seisukohtadega Toomas Kasemaa ametlikult esitatud vastuväidetele. Toomas Kasemaa vastuväidete kajastus ilmus 7. juunil. Juhtkirja näol on tegemist toimetuse arvamusega. Leht lisas, et Toomas Kasemaa arvamusartiklid samal teemal ilmusid Saarte Hääles 28. märtsil ja 28. juunil. Leht märkis, et ei ole keeldunud arvamusartikli või vastulause avaldamisest, kui keegi on seda soovinud. Lehe kinnitusel artikli juures paberlehes pilti ei ilmunud ja veebis olev pilt oli valitud tehnilise töötaja poolt, kes artikli sisuga kursis ei olnud. Leht ei nõustu, et vaid pilt tekitas Toomas Kasemaale süüdimõistva oreooli.

Pressinõukogu otsustas, et Saarte Hääl ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul on artiklis kajastatud ka Toomas Kasemaa seisukohad detailplaneeringu osas. Artiklis ei esita linnaarhitekt kaebaja kohta süüdistusi ning seepärast ei olnud toimetusel põhjust Toomas Kasemaale uuesti sõna anda. Lehe juhtkiri on toimetuse seisukoht, mis tugineb sama päeva artiklile ja milles ei esitata Toomas Kasemaa kohta süüdistusi.

Pressinõukogu ei pea artikli ja juhtkirja pealkirja eksitavaks, sest need on vastavuses sisuga.

Lisaks leiab Pressinõukogu, et Toomas Kasemaa on antud teemal Saarte Hääles saanud piisavas mahus sõna.

PN

 
Pressinõukogu
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele