Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Pressinõukogu tegi Saarte Hääle kohta tauniva otsuse

Tallinn, 27. juuni 2013. Pressinõukogu arutas Tiiu Kupu kaebust Saarte Hääle peale ja otsustas, et leht rikkus  head ajakirjandustava.

27. aprillil 2013 ilmunud artikkel „Atla sadamatüli tõi kaasa politseiuurimise“ räägib Atla sadama rajamise uurimisest PRIA poolt ja ka sellest, et keskkriminaalpolitsei menetleb kriminaalasja, kus uuritakse võimalikku altkäemaksu võtmist sadama ehitusel.

Tiiu Kupp kaebas Pressinõukogule, et artikkel sisaldab ebatäpset, laimavat ja eksitavat infot, toimetus ei kontrollinud info tõesust ja allikate usaldusväärsust ning artikkel ei põhine tegelikel faktilistel asjaoludel. Samuti leiab kaebaja, et tema pildi trükkimine ja selle alla karistusseadustiku väljavõtte panemine viitab talle kui altkäemaksu võtjale.

Saarte Hääl vastas Pressinõukogule, et lehe käsutuses olev info näitab, et Tiiu Kupu koondamisele eelnes kuudepikkune eeltöö ja temast sooviti lahti saada põhjusel, et tema otsused ei olnud paljude juhatuse liikmete hinnangul seaduslikud, need olid erapoolikud ja tekitasid ka avalikkuses pahameelt. Leht lisas, et ei ole artiklis kaebajat süüdi mõistnud, vaid kirjutanud kriminaalmenetlusest, mille niidid viivad MTÜ Saarte Kalandusse.

Pressinõukogu otsustas, et Saarte Hääl rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.1., mis näeb ette, et uudismaterjal põhinegu tõestataval ja tõenditega tagatud faktilisel infol. Pressinõukogu hinnangul ei ole leht faktidega tõendanud, et Tiiu Kuppu kahtlustatakse altkäemaksu võtmises.

Pressinõukogu hinnangul sai Tiiu Kupp anda oma kommentaarid esitatud süüdistuste kohta.

Saarte Hääl avaldas Pressinõukogu otsuse  26. juunil.

PN

 
Pressinõukogu
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele