Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Pressinõukogu leidis TV3 uudistelõigus rikkumise

Tallinn, 30. mai 2013. Pressinõukogu arutas Eesti Jahimeeste Seltsi kaebust TV3 uudistesaate peale ja leidis 14. märtsi saatelõigus rikkumise hea ajakirjandustava vastu.

14. märtsil 2013 eetris olnud saatelõigus räägitakse Viljandimaal Mähma külla sattunud metskitsest, kes inimesi ei peljanud ja keda külaelanikud püüdsid elumajade juurest minema toimetada.

Eesti Jahimeeste Selts kaebas Pressinõukogule, et saatelõigus kasutas reporter jahimeeste kohta äärmiselt solvavaid väljendeid „ila tilkus ja silmad verd täis valgunud“, samas ei olnud saatelõigust aru saada, kas keegi konkreetne jahimees oli käitunud valesti. Seega on kaebaja seisukohal, et reporteri väljendiga iseloomustatakse kogu seltsi. Samuti leiab kaebaja, et reporter Heiki Valneril oli antud teema kajastamisel huvide konflikt, kuna ta on Eesti Loomakaitse Liidu juhatuse esimees. Kaebaja ei ole rahul, et saatelõigus jahimeestele sõna ei antud, kuigi reporter süüdistas alusetult jahimehi, et nad tahavad kitse tappa.

TV3 vastas Pressinõukogule, et saatelõigus ei ole viidatud konkreetsele jahiseltsile või isikule, samuti ei ole TV3 loo avaldamisel kedagi solvanud või ebaõiget infot levitanud. TV3 lisas, et loos on viidatud üldistavalt jahimeestele. Kui TV3 reporter sündmuskohale jõudis, siis olid jahimehed lahkunud ning TV3 leiab, et sellega anti selgelt märku, et jahimehed ei soovinud reporterile kommentaari anda. TV3 kinnitas, et avaldab alati kõikide osapoolte arvamused ja oleks seda teinud ka antud uudisloo puhul, kui jahimehed poleks enne võttegrupi saabumist lahkunud. TV3 selgitas, et ei näe antud juhul huvide konflikti seoses reporteri kuulumisega loomade kaitsega tegeleva organisatsiooni juhatusse.

Pressinõukogu otsustas, et TV3 rikkus uudistesaates avaldatud saatelõiguga ajakirjanduseetika koodeksi punkti 5.1., mis näeb ette, et kui kellegi kohta avaldatakse tõsiseid süüdistusi, tuleks talle võimaluse korral pakkuda kommentaari samas saates. Pressinõukogu hinnangul oleks TV3 pidanud sõna andma jahimeeste esindajale, et nad saaksid kitse minema toimetamisega seonduvat kommenteerida. See oleks välistanud ka reporteri poolt jahimeeste kohta öeldud põhjendamata kommentaari.   

TV3 avaldas Pressinõukogu otsuse 29. mail.

PN

 
Pressinõukogu
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele