Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Pressinõukogu mõistis Saarte Hääle õigeks

Tallinn, 30. mai 2013. Pressinõukogu arutas Jaan Ärmuse kaebust Saarte Hääle peale ja leidis, leht ei ole rikkunud head ajakirjandustava

3. aprillil avaldatud artikkel „Torgu jahipiirkonna rentnik süüdistab laimukampaanias“ räägib Torgu jahipiirkonnas kujunenud vastasseisust kohalike jahimeeste ja rendiõigust omava osaühingu vahel. Vaidlus käib jahipiirkonna kasutusõiguse üle. Artiklis räägitakse Sõrve turismitalu lähistel jahti pidavatest küttidest, kes väidetavalt ei järgi jahipidamise reegleid ja kellest osa ööbib Jaani juures Leisis. Lehe väitel on tegemist keskkonnaameti ametniku Jaan Ärmusega, kes on ka väljastanud suure tüli põhjustanud piirkonna kasutusloa. Lehele Jaan Ärmus oma seotust ei kinnitanud ega lükanud ümber.

Jaan Ärmus kaebas Pressinõukogule, et artiklis on avaldatud ebatäpset ja eksitavat informatsiooni. Samuti ei ole kaebaja rahul, et talle ei antud võimalust kommentaariks. Kaebaja leiab, et artikkel on selgelt kallutatud ja kaebaja isikut halvustava alatooniga. Jaan Ärmuse sõnul ei vasta tegelikkusele, et ta majutab jahituriste. Kaebaja märkis, et leht ei teinud äriregistri andmetest õiget järeldust ja et tema turismialased teenused lõppesid 30. septembril 2009. Samuti ei vasta kaebaja sõnul tõele lehe väide, et tema on välja andnud jahipiirkonna kasutusõiguse loa.

Saarte Hääl vastas Pressinõukogule, et Jaan Ärmus ei ole allkirjastanud kasutusluba, vaid on loal märgitud kui koostaja ja kontaktisik. Samas teeb lehe väitel eeltöö ära loa koostaja ja allkirjastaja roll on formaalne. Saarte Hääl märkis, et leht ei väida artiklis, et Jaan Ärmus majutab jahituriste, vaid, et Jaan Ärmus on olnud seotud majutusteenuse pakkumisega. Leht lisas, et ajakirjanik võttis Jaan Ärmusega ühendust, kuid kaebaja ei soovinud antud teemat kommenteerida ja viitas äriregistrile.

Pressinõukogu otsustas, et Saarte Hääl ei ole rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit. Pressinõukogu hinnangul sai Jaan Ärmus võimaluse süüdistuste kommenteerimiseks ning selguse huvides oleks võinud ta seda võimalust kasutada, mitte soovitada ajakirjanikul vaid äriregistri andmetega tutvumist.     

PN

 
Pressinõukogu
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele