Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Pressinõukogu andis Delfile õiguse

Tallinn, 31. mai 2013. Pressinõukogu arutas MTÜ Ausad Valimised kaebust Delfis ilmunud arvamusloo peale ja otsustas, et Delfi ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

3. aprillil ilmunud artiklis „Askur Alas: „Keskvalijad“ tagasi kiviaega“ väidab autor, et Keskerakond peletab kampaaniaga e-valimiste juurest iseenda vähesed e-valijad ja vihastab teisi. Askur Alase hinnangul on tegemist süstemaatilise propagandaga, mida usuvad ainult tulihingelised Keskerakonna valijad.

MTÜ Ausad Valimised märgib kaebuses Pressinõukogule, et MTÜ juhatuse liige Siret Kotka saatis 4. aprillil Delfile vastuarvamuse, kuid Delfi seda ei avaldanud. Kaebaja leiab, et avaldamata jätmisega on rikutud avalikkuse õigust saada tõest, ausat ja igakülgset teavet. Samuti leiab MTÜ, et nende kohta esitati küll süüdistusi, kuid kommentaarivõimalust ega ka vastulauset ei pakutud.

Delfi vastas Pressinõukogule, et Askur Alase väited on põhjendatud arvamusavaldused ja arvestades MTÜ Ausad Valimised kampaaniat on artikkel pigem igakülgse teabe avaldamise teenistuses, mitte selle vastu. Delfi leiab, et kaebaja on saanud reklaamikampaania käigus piisavalt oma seisukohta avaldada. Delfi ei avaldanud vastulauset, sest artikkel ei sisaldanud faktivigu, mille parandamist kaebaja oleks soovinud.

Pressinõukogu otsustas, et Delfi ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul oli tegemist arvamuste rubriigis avaldatud looga, mis väljendas autori seisukohti. Pressinõukogu leiab, et toimetus on vaba valima tekste ja nende avaldamist. Kuna kaebaja ei toonud kaebuses välja ka ühtegi faktiviga, siis puudus Delfil kohustus vastuarvamus avaldada.

PN

 
Pressinõukogu
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele