Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Pressinõukogu taunis Ekspressis ilmunud artiklit

Tallinn, 1. oktoober 2014. Pressinõukogu arutas Novatoursi kaebust Eesti Ekspressis ilmunud artikli peale ja leidis, et leht rikkus head ajakirjandustava.

23. juulil ilmunud artikkel „Egiptuse puhkus ja Egiptuse nuhtlus“ räägib Novatoursi poolt katkestatud sadade eestlaste Egiptuse puhkusest, kallimate reiside jätkamisest Lätist ning sellest, miks odavad reisid katkestati. Sõna saab ka Novatoursi juhatuse liige.

Novatours OÜ kaebas Pressinõukogule, et artikkel sisaldas valefakte reisi eest makstud kogusumma (750 000 eurot), 1500 kahju kannatanud kliendi, Travecoga koostöö lõpetamise, Läti kallimate reiside, tagastamata raha ja varasema ohutaseme tõstmise võimalikkusest teadmise kohta. Kaebaja leiab, et kõik need valed faktid lubavad teha järeldusi Novatoursi ebaausast ja seadusevastasest käitumisest puhtalt omakasupüüdlikel eesmärkidel. Novatours pöördus Ekspressi poole vastulause palvega, kuid leht avaldas 13. augustil vaid täpsustused. Kaebaja ei ole rahul, et leht enne artikli avaldamist Novatoursi poole ei pöördunud, kuigi artikli üks autor pöördus firma poole varem seoses Eesti Päevalehe artikliga.

Eesti Ekspress vastas, et 750 000 eurot on saadud nii, et on korrutatud reisijate arv (1500) reisi maksumusega (490 eurot). 1500 oli Novatoursi ja Tez Touri reisijate koguarv, mida ka täpsustuses mainiti. 13. augusti täpsustuses on ümber lükatud ka Travecoga koostöö lõpetamise väide. Lehe väitel arutas välisministeerium ohutaseme võimalikku tõstmist reisikorraldajatega märtsis. Leht leiab, et ajakirjanik täitis teise osapoole ära kuulamise kohustuse.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Ekspress rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Pressinõukogu leiab, et faktid oleks pidanud parandama järgmises lehes ja kolm nädalat hiljem seda teha on liiga hilja.

Samuti rikkus leht eetikakoodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Pressinõukogu ei pea piisavaks teise väljaande (Eesti Päevaleht) jaoks varem võetud kommentaari kasutamist. Sellega rikkus Eesti Ekspress ka koodeksi punkti 5.1., mis näeb ette, et kui kellegi kohta avaldatakse tõsiseid süüdistusi, tuleks talle pakkuda kommentaari võimalust samas numbris.

Ekspress avaldas Pressinõukogu otsuse 1. oktoobril.

PN

 
Pressinõukogu
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele