Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Pressinõukogu tegi Rahvusringhäälingu kohta õigeksmõistva otsuse

Tallinn, 2. aprill 2014. Pressinõukogu arutas märtsi lõpus toimunud koosolekul Mari Kanguri kaebust Eesti Rahvusringhäälingu saates Aktuaalne Kaamera 17. jaanuaril ilmunud saatelõigu peale ja otsustas, et telekanal ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Saatelõik räägib kohtuasjast, milles Mari Kangur üritab temalt väidetavalt ära võetud ja loomaarsti abi vajanud koera tagasi saada.

Mari Kangur kaebas Pressinõukogule, et saatelõik sisaldas valeinfot selle kohta, kes koera kliinikusse tõi ja ravi eest maksis. Kaebaja ei ole rahul, et tema esindaja Reimo Metsa selgitusi saatelõigus ei kajastatud. Kohtumajast lahkudes keelas Mari Kangur filmimise ja keeldus ka intervjuust, kuid sellele vaatama teda filmiti ja esitati küsimusi, mis jäi taustapildina videole. Kaebaja ei ole rahul, et ajakirjanikule saadetud ja saates näidatud kirjas ei varjatud isikuandmeid. Samuti leiab kaebaja, et saatelõigu teinud ajakirjanik ei olnud erapooletu, sest lahkus koos teise osapoolega. Kaebaja hinnangul on uudislugu sisult ebaproportsionaalne ja teda kahjustav.

Eesti Rahvusringhääling (ERR) vastas Pressinõukogule, et saatelõigus öeldakse, et koera osad raviarved tasus Maarja Tali. Seda kinnitasid nii Maarja Tali ise, kui ka kliiniku esindaja ja loomaarst. ERR lisas, et loos ei ole mainitud, kes looma kliinikusse tõi. ERR leiab, et Mari Kanguri intervjueerimine oli loo seisukohalt vajalik. Ajakirjanik pöördus mitmel korral nii kaebaja kui ka tema esindaja Reimo Metsa poole, enne kohtuistungit andis Reimo Mets mõned kommentaarid, pärast istungit vestles kaebaja ajakirjanikuga. ERR märkis, et loos on tõstatatud küsimus koera väärkohtlemisest, mitte ei ole Mari Kangurit selles süüdi mõistetud. Loos on esitatud mõlema poole väited. Kuna Mari Kangur ja Reimo Mets ei soovinud kommentaare anda, jäi ajakirjanikul vähemaks võimalusi kaebaja tsitaate kasutada.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Rahvusringhääling ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul on saatelõigus antud sõna mõlemale osapoolele ja kuna kaebaja korduvalt kommentaaridest keeldus, siis leidsid kaebaja seisukohad ka vähemal määral kajastamist.

PN

 
Pressinõukogu
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele