Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Pressinõukogu tegi Ekspressi artikli kohta kaks erinevat otsust

Tallinn, 3. oktoober 2014. Pressinõukogu tegi juunis Eesti Ekspressis ilmunud artikli kohta nii õigeksmõistva kui ka tauniva otsuse, sest kaebajad olid erinevad ja neist lähtuvalt lähenes Pressinõukogu artiklile kahest erinevast vaatenurgast.

18. juunil ilmunud artikli „Arstide praak röövis täisjõus mehelt käe“ peale esitasid kaebuse nii SA Tallinna Lastehaigla kui ka samas haiglas töötav radioloog Mare Uritam.

Artikkel väidab, et valediagnoos ja -ravi ning pikad ravijärjekorrad jätsid 42aastase pereisa vasakust käest ilma.

SA Tallinna Lastehaigla kaebas, et artikkel sisaldab ebatäpset, moonutatud ja eksitavat infot. Kaebaja ei ole rahul, et ajakirjanik ei küsinud professionaalset hinnangut radioloogi kohta. Samuti ei ole kaebaja rahul, et loo juures ilmus radioloog Mare Uritamme foto, kuigi tegemist ei olnud avaliku huviga. Kaebaja leiab, et artikliga on süüdistatud Mare Uritamme.

Mare Uritam kaebas Pressinõukogule, et ajakirjanik on avaldanud tema kohta ebaõigeid faktiväiteid. Artiklis on väidetud, et ta andis röntgenuuringu tulemusena eksliku hinnangu, sest ei tuvastanud hiljem diagnoositud kondrosarkoomi. Kaebaja märgib, et kondrosarkoomi diagnoosimine röntgenuuringu pinnalt ei ole võimalik ja seega on artiklis eksitavalt väidetud, et tema radioloogina andis eksliku hinnangu. Kaebaja leiab, et artiklis on segamini uudised, arvamused ja oletused ning samuti ei ole ta rahul, et ei saanud sõna, kuigi teda on loos nimetatud ja tema foto avaldatud. Kaebaja märgib, et esitas Ekspressile vastulause, kuid leht seda ei avaldanud.    

Eesti Ekspress selgitas, et loo autor saatis Tallinna Lastehaiglale detailse kirjelduse patsiendi poolt läbielatust, muuhulgas ka patsiendi hinnangud toimunule ja arstide ebakompetentsusele ning palus kommentaari. Samal päeval laekus nende poolt kvaliteediteenistuse juhataja Lagle Suuroru lakooniline vastus, mis kinnitas, et haigla radioloogid patsiendi röntgenpildil luulisi muutusi ei näinud ning viidati, et ravi osas teeb otsuseid raviarst, antud juhul perearst. Seega said haigla ja konkreetne radioloog võimaluse oma vastulaused esitada ja ajakirjanik tegi võimaliku, et patsiendi väiteid kontrollida ja kajastas ka teise poole seisukohta. Dr Mare Uritamme foto on hangitud lehe kinnitusel avalikult, kuna see on avalikult haigla kodulehel. Eesti Ekspress ei ole käsitlenud kedagi antud loos kurjategijana ega rikkunud inimese eraelu puutumatust. Leht märkis, et eemaldas loo avaldamisele järel Mare Uritamme häirinud netikommentaarid.

Mare Uritamme kaebuse osas otsustas Pressinõukogu, et Eesti Ekspress rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Pressinõukogu hinnangul oleks pidanud leht andma Mare Uritammele võimaluse kommentaariks ja vajadusel avaldama hiljem ka tema vastulause. Pressinõukogu leiab, et Mare Uritamme foto avaldamine loo juures olnuks põhjendatud vaid juhul, kui seal oleks Mare Uritamme kommentaar. Antud artikli puhul foto avaldamine on põhjendamatu, kuigi see on avalikult kättesaadav.

SA Tallinna Lastehaigla kaebuse osas leidis Pressinõukogu, et leht ei eksinud hea ajakirjandustava vastu, sest andis patsiendi hinnangud Tallinna Lastehaiglale tutvumiseks ja kommenteerimiseks. Kui Tallinna Lastehaigla esindaja otsustas piirduda vaid lühikese kommentaariga, siis on see kaebaja valik ja Pressinõukogu hinnangul oli kaebajale võimalus süüdistuste tagasi lükkamiseks ja kommenteerimiseks antud. 

Eesti Ekspress avaldas Pressinõukogu tauniva otsuse 1. oktoobril.

PN

 
Pressinõukogu
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele