Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Pressinõukogu mõistis Postimehe õigeks

Tallinn, 4. aprill 2014. Pressinõukogu arutas Kairi Põldoja kaebust Postimehe peale ja leidis, et leht ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

24. jaanuaril ilmunud artikkel „Pavlihhini uurimine ja IP-aadresside teabenõue olid eri asjad“ räägib sellest, et politsei küsis aasta tagasi Postimehelt infot, kes kirjutasid kommentaare Jarek Pavlihhini kriminaalasjast kõnelenud lugude juurde.

Kairi Põldoja, kes esindas Ruslan Tangijevit, kaebas Pressinõukogule, et artiklisse on toodud Väikese Rustami nimi, kes pole seotud Jarek Pavlihhiniga mitte mingil moel tema kriminaalasjas. Kaebaja leiab, et sellega on ajakirjanik kasutanud Väikese Rustami nime alusetult, laimavalt ja heitnud talle kahtlast varju avalikkuse ees põhjendamatult.

Postimees vastas Pressinõukogule, et Ruslan Tangijevi ja artiklis nimetatud Väikese Rustami vaheline seos on loodud meelevaldselt ja on tõendamata. Leht lisas, et artikkel põhineb uurimisasutuse poolt Postimehele esitatud avaldatud kommentaaride IP-aadresside avaldamise nõudel. Leht märkis, et isegi kui asuda seisukohale, et kaebaja ja artiklis nimetatud Väike Rustam on samad isikud, ei ole artikliga tekitatud kaebajale kahju.

Pressinõukogu otsustas, et Postimees ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul ei ole artiklis räägitud Ruslan Tangijevist ning ka kaebaja ei tõenda, et Väike Rustam ja Ruslan Tangijev on sama isik. Lisaks on tegemist vaid politseile huvi pakkunud kommentaaride vahendamisega, mis ei vaja võimalike osapoolte kommentaare.

PN

 
Pressinõukogu
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele