Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Pressinõukogu tegi Hiiu Lehe kohta tauniva otsuse

Tallinn, 4. august 2014. Pressinõukogu arutas Urve Pilli kaebust Hiiu Lehes ilmunud artikli „“Merre“ pole „meres“!?“ peale ja otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

23. mail Hiiu Lehe arvamusküljel avaldatud artiklis esitab Emmaste volikogu liige Kristi Ugam süüdistusi Hiiu maavalitsuse peaspetsialisti Urve Pilli kohta seoses Hiiumaale planeeritava tuulepargiga.

Urve Pill kaebas Pressinõukogule, et artiklis on esitatud kahtlusi tema aususe ja kompetentsuse suhtes ning moonutatud tema sõnu. Kaebaja leiab, et antud artikkel mõjutab nii tema tööd kui ka eraelu. Kaebaja ei ole rahul, et Hiiu Leht teda ära ei kuulanud ega pakkunud talle samas lehes võimalust kommentaariks.

Hiiu Leht vastas Pressinõukogule, et Urve Pilli vastulause ilmus 27. mail.

Pressinõukogu otsustas, et Hiiu Leht rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Samuti rikkus leht punkti 3.5., mis näeb ette, et toimetus kontrollib eelkõige kriitilise materjali korral info tõesust ja allikate usaldusväärsust. Ka juhul kui avaldatava materjali autoriks ei ole toimetuse töötaja, kontrollib toimetus oluliste faktide tõesust.

Hiiu Leht avaldas Pressinõukogu otsuse 8. juulil.

PN

 
Pressinõukogu
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele