Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Pressinõukogu tegi TV 3 kohta tauniva otsuse

Tallinn, 6. märts 2014. Pressinõukogu arutas Mihhail Kõlvarti kaebust TV 3 Seitsmestes Uudistes 16. septembril 2013 eetris olnud saatelõigu peale ja otsustas, et telekanal rikkus head ajakirjandustava.

Saatelõik räägib Mihhail Kõlvarti ja ühe noore isa konfliktist ühes Tallinna söögikohas. Telekanali väitel kasutas Mihhail Kõlvart ebatsensuurseid väljendeid ja tõukas temaga rääkima tulnud meest. Saatelõigus süüdistab Mihhail Kõlvart meest samuti kallaletungis.

Mihhail Kõlvart kaebas Pressinõukogule, et saatelõik jättis mulje nagu oleks tema agressiivne käitumine tõestatud fakt - seda kinnitab saatejuhi sissejuhatus. Kaebaja märkis, et ei kasutanud käsi ega ebatsensuurseid väljendeid ning agressiivselt käitus hoopis süüdistaja, seda kinnitasid ka pealtnägijad ja fikseeris politsei. Mihhail Kõlvarti hinnangul ei anna saatelõik selget infot, kelle suhtes väärteo menetlus algatati ja nii võisid vaatajad aru saada nagu olnuks avaliku korra rikkuja tema.

TV 3 vastas, et loo alguses on video peal graafiline kiri, mis annab selgelt teada, et TV 3 vahendab noore isa sõnu, mitte ei tõlgenda neid sõnu absoluutse faktina. TV 3 lisas, et oma nägemuse konfliktist esitavad mõlemad osapooled.

Pressinõukogu otsustas, et TV 3 rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.11., mis näeb ette, et juhtlaused ega saatetutvustused ei või auditooriumi eksitada. Eksimus seisneb selles, et saatejuht ütleb lõigu sissejuhatuses selgelt kindlas kõneviisis, et Mihhail Kõlvart lasi ühes söögikohas käed käiku. See aga jätab mulje, et ta käitus temaga rääkima tulnud noore isaga agressiivselt. Tegelikkuses Mihhail Kõlvarti poolt sellist käitumist ei tuvastatud ja politsei määras trahvi hoopis Mihhail Kõlvartit löönud mehele.   

TV 3 avaldas Pressinõukogu otsuse Seitsmestes Uudistes 5. märtsil.

PN

 
Pressinõukogu
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele