Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Pressinõukogu tegi Päevalehe kohta õigeksmõistva otsuse

Tallinn, 12. märts 2014. Pressinõukogu arutas MTÜ Perede ja Laste Nõuandekeskus kaebust Eesti Päevalehe peale ja otsustas, et leht ei rikkunud head ajakirjandustava.

9. detsembril 2013 ilmunud artikkel „Psühholoog: ministeerium kiitis heaks juhmi juhendi“ peale ja otsustas räägib sotsiaaltöötajatele mõeldud laste heaolu hindamise juhendist. Lehe väitel ütles Tallinna Ülikooli psühholoogia instituudi direktor Aleksander Pulver, et juhend on juhm. MTÜ Perede ja Laste Nõuandekeskus esindaja kinnitas artiklis, et materjali on korrigeeritud ja eemaldatud kõik, milles leiti vigu ja mille kasutamisõigust MTÜ-l ei olnud.

MTÜ Perede ja Laste Nõuandekeskus kaebas Pressinõukogule, et Aleksander Pulveri kriitika puudutab vaid ühte juhendi lisa ehk küsimustikku. Kaebaja ei ole rahul, et leht laiendas kriitikat kogu juhendile. Kaebaja peab kriitika avaldamist küsitavaks üleüldse, sest MTÜ eemaldas juhendist probleemsed osad. 

Eesti Päevaleht vastas Pressinõukogule, et juhend on sotsiaalministeeriumi kodulehel üleval samas mahus kui see oli algselt, st ilma muudatusteta. Leht rõhutas, et kogumikus on kasutatud kontrollimatult teadlaste töid, mistõttu on see kasutuskõlbmatu ja selle kasutamisest võib tulla pigem kahju kui kasu ning seega on asjakohane kasutada väljendit „juhm juhend“.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Päevaleht ei ole rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit. Pressinõukogu arvates näitab kaebaja poolt esitatud Aleksander Pulveri kriitika juhendi küsimustiku kohta, et terve juhendmaterjali kasutamine on küsitav, sest see on Aleksander Pulveri hinnangul ebaprofessionaalne.

PN

 
Pressinõukogu
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele