Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Pressinõukogu mõistis Maalehe õigeks

Tallinn, 13. märts 2014. Pressinõukogu arutas Anto Raukase kaebust Maalehes ilmunud artikli peale ja otsustas, et leht ei rikkunud head ajakirjandustava.

19. detsembril 2013 ilmunud artikkel „Nelja karjääri asemel tuleb kaitseala“ räägib Nabala looduskaitsealast ning selle poolt- ja vastuargumentidest. Artiklis viidatakse ka Anto Raukase seisukohtadele.

Anto Raukas kaebas Pressinõukogule, et Maaleht on pidevalt andnud väärinformatsiooni Nabala lillekaitseala loomise käigu ja sealsete väärtuste kohta ning propageerinud olematut karstiala. Kaebaja leiab, et artiklis valetatakse, nagu olnuks tema initsiaator Nabala „karstiala“ lülitamiseks Ürglooduse raamatusse ja nagu nõukogude ajal olnuks geolooge, kes lubjakivivarude nimel olevat jätnud Nabala karsti andmebaasidest välja. Kaebaja leiab, et tal on õigus vastulauseteks ja faktivigade parandamiseks, mida Maaleht on talle pika aja jooksul takistanud. Kaebaja ei ole rahul, et tema esitatud kolm lugu ei ole ilmunud.

Maaleht selgitas, et artiklis ei olnud Anto Raukas mitte süüdistatav, vaid sisuliselt kõrvaltegelane, kelle varem väljendatud seisukohad teemat avardasid. Maaleht lisas, et artiklis ei ole väidetud, nagu oleks Anto Raukas „initsiaator Nabala „karstiala“ lülitamiseks Ürglooduse raamatusse“. Maaleht märkis, et ei ole kohustatud Anto Raukase lugusid avaldama.

Pressinõukogu otsustas, et Maaleht ei ole rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit. Pressinõukogu hinnangul ei vaidlusta Anto Raukas, et ta oli MTÜ Pakri Looduskeskuse juht. Lehe kinnitusel toetas nimetatud MTÜ Nabala karstiala kandmist Eesti Ürglooduse raamatusse.

PN

 
Pressinõukogu
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele