Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Pressinõukogu tegi Hiiu Lehe kohta tauniva otsuse

Tallinn, 17. märts 2014. Pressinõukogu arutas AS Eesti Keskkonnateenused kaebust Hiiu Lehes peale ja leidis, et leht rikkus head ajakirjandustava.

AS Eesti Keskkonnateenused esitas kaebuse 7. jaanuaril ilmunud artikli „OÜ Hiiumaa Prügila kahjumis“ ja juhtkirja „Hiiumaa jäätmejama“ peale. Kaebaja leidis, et juhtkirjas on leht avaldanud eksitavat infot, justkui ei annaks firma kõiki segaolmejäätmeid korrektselt prügilasse. Kaebaja ei ole rahul ka juhtkirja oletusega, miks firma vaidlustas uue hanke. Kaebaja leiab, et artikkel sisaldab eksitavat ja moonutatud infot nii konkurentsiameti hinnangu kui ka jäätmete mandrile vedamise kohta.

Hiiu Leht selgitas, et juhtkiri tugines OÜ Hiiumaa Prügila juhataja poolt öeldul. Lehe väitel oli hankedokumentides kirjas, et jäätmed tuleb viia Hiiumaa jäätmejaama ning kohtuvaidlused said alguse sellest, et kaebaja seda ei teinud. Leht kajastas vaid kohtuvaidlusi.

Pressinõukogu otsustas, et Hiiu Leht rikkus nii artikli kui ka juhtkirjaga ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Pressinõukogu hinnangul sisaldasid nii artikkel kui ka juhtkiri eksitavat infot segaolmejäätmete vedamise kohta. Samuti on juhtkirjas oletus, mille kaebaja ümber lükkab.

Pressinõukogu hinnangul rikkus leht ka koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Pressinõukogu hinnangul on kaebaja kohta avaldatud artiklis süüdistusi, kuid võimalus nende ümberlükkamiseks on antud vaid ühel juhul, mis on ebaproportsionaalselt vähe. Sellega rikkus leht ka koodeksi punkti 5.1., mis näeb ette, et kui kellegi kohta avaldatakse tõsiseid süüdistusi, tuleks talle pakkuda kommentaarivõimalust samas lehes. 

Hiiu Leht avaldas Pressinõukogu otsuse 11. märtsil.

PN

 
Pressinõukogu
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele