Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Pressinõukogu mõistis Sakala õigeks

Tallinn, 19. september 2014. Pressinõukogu arutas Hedi Armuliku kaebust Sakala peale ja otsustas, et leht ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

27. juulil ilmunud artikkel „Zetod andsid varjunime all üllatuskontserdi“ räägib Viljandi folgi Rohelisel laval esinenud bändist „Artur ja sõbrad“, mida lehele kirjeldas folgi staabis vabatahtlikuna töötanud Hedi Armulik.

Hedi Armulik kaebas Pressinõukogule, et artikli autor ei pidanud kinni kokkuleppest, et artiklit ei tohi ilma tema poolt läbi vaatamata ja kooskõlastamata ning tema nime kasutades avaldada. Samuti ei ole kaebaja rahul, et artikli ilmumise järel ei olnud toimetus nõus muutma allikat anonüümseks ja artiklit vastavalt tema soovile parandama või üldse kustutama.

Sakala vastas Pressinõukogule, et ajakirjanik lubas kaebajale artikli üle vaatamiseks saata, kuid unustas. Samas märgib leht, et kaebaja ei vaidlusta ühtegi fakti, kuid pole rahul argise kõneviisiga. Leht märgib, et anonüümsuse kokkulepet ei olnud, seda kinnitab ka diktofonisalvestus. Leht lisas, et ajakirjanik küsis kaebajalt ütlusi artikli jaoks ja seda kinnitab ka kaebaja oma kaebuses. Kuna tegemist oli positiivse looga, siis ei saa toimetus aru, kuidas on ajakirjanik kaebajat kuritarvitanud. Samuti ei ole kaebaja lehe kinnitusel meediaga suheldes kogenematu inimene, sest on läbinud meediakursuse. Leht lisas, et anonüümsete allikate kasutamine peab olema põhjendatud, kuid kaebaja keeldus toimetusele selgitamast, miks on tema nime kustutamine oluline.

Pressinõukogu otsustas, et Sakala ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Sakala vastusest ja kaebusest tuleb välja, et nime ja ameti nimetamisest ei räägitud. Kuna kaebaja ei vaidlusta ühtegi fakti, siis ei saa Sakala poolt oluliseks eksimuseks lugeda ka seda, et ajakirjanik unustas artikli kaebajale üle vaatamiseks saata. Samas tuletab Pressinõukogu meelde, et kinni tuleb pidada ka suulistest lubadustest.

PN

 
Pressinõukogu
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele