Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Pressinõukogu tegi Päevalehe kohta tauniva otsuse

Tallinn, 26. veebruar 2014. Pressinõukogu arutas Põhja-Tallinna linnaosa vanema asetäitja Priit Kutseri kaebust Eesti Päevalehe peale ja otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Priit Kutser esitas kaebuse 16. oktoobril 2013 ilmunud artikli „Sigadus: linnaametnikud jagasid omadele invaliidi parkimiskaarte“ ja 17. oktoobril ilmunud juhtkirja „Vilepuhuja saatus“ peale. Artikkel ja juhtkiri räägivad Tallinna transpordiametis võimalikust parkimislubade althõlma jagamisest ja IRLi kuuluvast linnatranspordi peaspetsialistist, kes tundis huvi invaliidide parkimiskaartide väljastamise vastu. Lehe väitel pahandas see tema ülemusi ja nüüd on plaanis algatada tema suhtes juurdlus. Artiklis tuuakse ka välja, et Priit Kutseril on kaks parkimiskaarti, kuigi lehe väitel alust nende saamiseks ei olnud.

Priit Kutser leidis, et artikli pealkiri „Sigadus: linnaametnikud jagasid omadele invaliidi parkimiskaarte“ eksitab lugejaid, sest parkimiskaarte ei ole kellelegi „jagatud“. Priit Kutser märkis, et tal on õigus omada invaliidi parkimiskaarti ja tal on selle kohta vastav dokument, mille ta ka Pressinõukogule esitas. Kaebaja lisas, et sai ajakirjanikult e-kirja artikli ilmumisele eelnenud päeval ja vastas kohe samal päeval ning seega ei vasta tõele artiklis väidetu, et ta lehele ei vastanud. Samuti leiab kaebaja, et talle on tekitatud põhjendamata kannatusi, sest on avaldatud delikaatseid isikuandmeid. Kaebaja ei ole ka rahul, et juhtkirjas on nimetatud teda abilinnapea Taavi Aasa nõunikuks. Samuti märgib kaebaja, et on kasutanud ainult ühte parkimiskaarti ega ole esmast ega ka uut kaarti kellelegi teisele kasutada andnud.

Eesti Päevaleht vastas Pressinõukogule, et artiklis ei ole juttu konkreetsest puudest või haigusest, mis kaebajat vaevab. Avaldatud on üksnes fakt, et kaebaja kasutab puudega isiku parkimiskaarti. Leht lisas, et ajakirjanik püüdis terve nädala jooksul korduvalt nii meili kui ka telefoni teel kaebajaga kontakti saada, kuid kaebaja ei vastanud. Ajakirjanik saatis viimase kirja artikli ilmumisele eelneva päeva lõuna ajal ja kaebaja vastas sellele õhtul, kui leht oli juba trükki läinud. Leht avaldas kaebaja vastuse põhiartikliga samal päeval veebis. Leht märkis, et artikkel ja juhtkiri toetuvad kindlatele ja avalikustatud allikatele ja kaebaja on ka ise kinnitanud, et tal oli kaks kaarti.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Päevaleht rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.11., mis näeb ette, et pealkirjad ega juhtlaused ei või auditooriumi eksitada. Artikli pealkiri ja esimene lõik viitavad sellele, et invaliidi parkimiskaarte on jagatud mitmele ametnikule, kuid artiklis on nimetatud vaid Priit Kutserit, kellel oli kaardi saamiseks õigus.

Samuti rikkus leht koodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Pressinõukogu leiab, et artiklis on avaldatud Priit Kutseri kohta ebaõigeid fakte, sest tegelikkuses on kaebajal õigus invaliidi parkimiskaardile.

Eesti Päevaleht avaldas Pressinõukogu otsuse 26. veebruaril nii paberlehes kui ka veebis.

PN

 
Pressinõukogu
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele