Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Pressinõukogu mõistis Tartu Postimehe õigeks

Tallinn, 28. märts 2014. Pressinõukogu arutas Raivo Poolamäe kaebust Tartu Postimehes 4. novembril ilmunud artikli peale ja otsustas, et leht ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel „Parklakoht ajas ühistuliikmed tülli“ räägib ühe Tartu kortermaja elanike omavahelisest tülist parklaehituse pärast.

Raivo Poolamäe leidis, et artikkel sisaldab kahte eksitavat väidet tema kohta – seda, et parklakrundi ost toimus ühistu teadmata ja et ta kuritarvitas oma ametialast positsiooni ning seda, et ühistu otsustas peale ostu ta esimehe kohalt tagasi kutsuda. Kaebaja hinnangul kahjustavad need valeväited tema mainet.

Tartu Postimees vastas, et artiklis saavad konflikti mõlemad pooled piisavalt sõna. Samuti seisab artiklis, et „Poolamäe lükkas ümber ka kõik teised Metsva süüdistused“. Pärast artikli ilmumist saatis kaebaja toimetusele kirja, kus pakkus välja, et koostab vastulause, kuid toimetus ei ole seda siiani saanud.

Pressinõukogu otsustas, et Tartu Postimees ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu, sest on andnud konflikti mõlemale osapoolele sõna süüdistuste ümberlükkamiseks ja oma seisukohtade avaldamiseks. 

PN

 
Pressinõukogu
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele