Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Pressinõukogu taunis Lääne Elu artikli pealkirja

Tallinn, 2. detsember 2015. Pressinõukogu arutas Swedbanki kaebust Lääne Elus 5. oktoobril ilmunud artikli „Pangabuss on Virtsu pensionäride viimane võimalus pangaasju ajada“ ja juhtkirja „Eksitav pressiteade“ peale ning leidis, et leht rikkus artikli pealkirjaga head ajakirjandustava.

Artikkel räägib sellest, et Swedbank suleb pangabussi teenuse seoses külastatavuse vähenemisega. Lehe juhtkiri on sellest, et panga pressiteade sularaha kättesaadavuse suurendamise kohta oli eksitav, sest sinna oli peidetud info pangabussi sulgemise kohta ning lisaks ei ole veel kokkuleppeid sularaha väljavõtmise teenuse osutamiseks sõlmitud.

Swedbank kaebas Pressinõukogule, et artiklis ja juhtkirjas on tehtud mitmeid olulisi faktivigu ja esitatud valesti mõistetavat infot, mis jätab panga tegevusest avalikkusele eksitava mulje. Kaebaja ei ole rahul, et artiklis ei mainita nõustaja teenust, kuigi ajakirjanik oli sellest teenusest teadlik. Swedbank leiab, et pressiteade ei ole eksitav, sest pangabussi asemele tuleb nõustaja. Kaebaja hinnangul on juhtkirjas halvustavalt arutletud, kas pank lükkab oma kohustusi kohalike omavalitsuste ja ettevõtete kaela.

Lääne Elu vastas, et ajakirjanik kasutas uudisloo kirjutamisel infot, et nõustaja hakkab pakkuma üht teenust, samas kui pangabuss pakkus 20 erinevat. Ajakirjanik küsis, kuidas pank kavatseb pakkuda muid teenuseid asulates, kus käis pangabuss ja panga pressiesindaja kordas pressiteates esitatud lauseid. Toimetus tegi sellest järelduse, et pangabussis pakutavaid teenuseid edaspidi enam kasutada ei saa. Kui uudis oli veebis ilmunud, saatis Swedbank toimetusele kirja, milles loetles nõustaja poolt pakutavad teenused. Lääne Elu on seisukohal, et kuigi Swedbankil oli võimalik enne artikli avaldamist anda infot nõustaja pakutavate teenuste kohta, siis pank ei teinud seda. Juhtkirjas hindas toimetus Swedbanki tegevust Läänemaal ja muuhulgas ka seda, kuidas Swedbank korraldas avalikkuse teavitamise, kui otsustas pangabussi käigust võtta.

Pressinõukogu otsustas, et Lääne Elu rikkus artikli pealkirjaga ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.11., mis näeb ette, et pealkirjad ei või auditooriumi eksitada. Antud juhul ei ole viitamine „viimasele võimalusele“ korrektne, see on auditooriumi eksitav. Artiklist endast selgub, et tegemist ei ole kohalike elanike, mh pensionäride, viimase võimalusega pangaasju ajada.

Lääne Elu avaldas Pressinõukogu otsuse paberlehes 1. detsembril ja veebis 25. novembril.

PN

 
Pressinõukogu
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele