Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Pressinõukogu tegi Valgamaalase artikli kohta tauniva otsuse

Tallinn, 3. märts 2015. Pressinõukogu arutas Puka vallavanema Heikki Kadaja kaebust ajalehe Valgamaalane peale ja otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

8. jaanuaril ilmunud artikkel „Veetüli Pukas kogub taas tuure“ räägib puurkaevu rendilepingust Puka valla ja Valga Gomab Mööbli vahel ning reservkaevu kasutamisest.

Puka vallavanem Heikki Kadaja kaebas Pressinõukogule, et artiklis on avaldatud kallutatud ja eksitavat infot ning on jäetud mulje, et temalt on küsitud kommentaar, kuigi tegelikult seda ei tehtud. Kaebaja ei ole rahul, et artiklis on vaid ühe poole seisukohad. Samuti ei ole kaebaja rahul, et teda on käsitletud süüdlasena.

Valgamaalane selgitas, et ajakirjanik rääkis vallavanemaga lühidalt ja artiklis on ära toodud ka tema vastus. Kuna vallavanem oli vestluse ajal autoroolis, helistas ajakirjanik hiljem talle tagasi, kuid vallavanem telefoni ei võtnud. Seejärel proovis ajakirjanik vallavanemat kätte saada ka vallavalitsuse telefonil, kuid tulemusteta. Artikli ilmumise järel pakkus ajakirjanik vallavanemale võimalust oma arvamust pikemalt avaldada, kuid Heikki Kadaja seda ei kasutanud ja kirjutas oma arvamusloo hoopis Otepää Teatajasse.

Pressinõukogu otsustas, et Valgamaalane rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Pressinõukogu leiab, et leht oleks pidanud tegema veel rohkem pingutusi saamaks Heikki Kadaja kommentaari. Lisaks leiab Pressinõukogu, et tegemist ei olnud nii ajakriitilise looga, et see ilma kaebaja põhjaliku seisukohata avaldada.

Valgamaalane avaldas Pressinõukogu otsuse paberlehes ja veebis 3. märtsil.

PN

 
Pressinõukogu
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele