Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Pressinõukogu tegi Eesti Ekspressi kohta õigeksmõistva otsuse

Tallinn, 5. november 2015. Pressinõukogu arutas Triin Tulevi kaebust Eesti Ekspressis 26. augustil ilmunud artikli peale ja leidis, et leht ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Artiklis „Selle suve vägistamisafäär“ on kirjas, et Triin Tulev tegi suvel politseile avalduse, et teda uimastati ja kasutati seksuaalselt ära. Ekspertiis seda lehe väitel ei kinnitanud. Triin Tulev lehe andmeil uurimise mittealgatamise otsust edasi ei kaevanud ja keeldus ka artikli jaoks kommentaarist.

Triin Tulev kaebas Pressinõukogule, et artiklis on tema kohta kirjutatud isiklikke asju. Kaebaja märgib, et taotles oma advokaadiga lehelt, et artikkel ei ilmuks. Samuti ei ole kaebaja rahul, et nn väidetava vägistaja isik jäetakse erinevalt temast anonüümseks. Kaebaja hinnangul on tegemist ühepoolse looga, mis sisaldab ühe osapoole seisukohti ja eksitavat infot tema kohta. Kaebaja märgib, et ta ei tarvita kokaiini ja on kindel, et seda pandi tema joogi sisse.

Eesti Ekspress vastas Pressinõukogule, et artikli autori eesmärgiks oli küsida, kas kaebaja tegevus võis olla teadlik väljapressimine valeväidete ja avalikkuse tähelepanu kaasabil. Toimetus palus Triin Tulevilt kommentaari, kuid kaebaja keeldus ja seetõttu toetus ajakirjanik peamiselt kirjalikule allikale - politsei koostatud dokumendile kriminaalasja algatamata jätmiseks. Leht märkis, et politsei kinnitusel leiti Triin Tulevi organismist kokaiini tarvitamise jälgi. Leht lisas, et artikli kommenteerimist veebis ei võimaldatud ning loost jäeti välja osa intiimseid detaile.

P
ressinõukogu otsustas, et Eesti Ekspress ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul tugines leht politsei kirjalikule materjalile, milles pole alust kahelda. Lisaks pakkus toimetus Triin Tulevile võimalust kommentaariks, millest kaebaja aga keeldus. 

Pressinõukogu käsitleb Triin Tulevit avaliku elu tegelasena, sest ta on osalenud teleseriaalis ja on korduvalt eksponeerinud enda isikut avalikkuses. Sellest tulenevalt on tema puhul ka ajakirjanduse tavalisest suurem tähelepanu ja kriitika õigustatud. Pressinõukogu tuletab samas toimetusele meelde, et isegi avaliku elu tegelaste puhul tuleb tõsiselt kaaluda, kas eraeluliste seikade detailne avaldamine on kooskõlas avaliku huviga.

PN

 
Pressinõukogu
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele