Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Pressinõukogu tegi Liis Haaveli kaebuses kaks erinevat otsust

Tallinn, 7. jaanuar 2015. Pressinõukogu arutas Liis Haaveli kaebust Eesti Ekspressi ja Õhtulehe peale ning tegi Õhtulehe kohta õigeksmõistva, kuid Ekspressi kohta tauniva otsuse, sest Ekspressi artikkel sisaldas süüdistavat oletust ilma kommentaarita.

Ekspressis ja lehe veebis 5. novembril 2014 ilmunud artikkel „Liis Haavel tembutab jälle?“ räägib, et kinnisvaraportaalis on merevaatega krundi müügikuulutus, mida lehe andmetel müüb omaniku esindajana Liis Haavel. Lehe väitel esitles Liis Haavel end kinnistut müües Liina. Leht kahtlustab, et kuulutusega üritatakse kergeusklikelt broneeringuraha välja petta. Õhtulehe artikkel „Kas Liis Haavel tembutab jälle?“ on sama, kuid ilma kahtlustuseta broneeringuraha osas.

Liis Haavel kaebas Pressinõukogule, et artiklitega on teda laimatud ja loodud vale ettekujutus, nagu tegeleks ta taas kelmustega, kuigi tegelikkuses müüs ta oma laste isale kuuluvat vara. Kaebaja ei ole rahul, et tema käest kommentaari ei küsitud. Liis Haavel leiab, et artikliga on tekitatud nii talle kui ta lastele põhjendamata kannatusi.

Eesti Ekspress selgitas, et kaebaja üritas müüa temale kuuluvat kinnistut valenimega. Kuna Liis Haavel on varasemalt olnud korduvalt kriminaalkorras karistatud seoses kinnisvarapettustega, võib pidada avalikkuse huvi antud teema vastu suureks. Ekspress lisas, et ajakirjanduse eesmärk on informeerida avalikkust neid varitsevatest ohtudest ja seega on alusetu ka väide nagu põhjustaks artikkel kaebajale ja ta lähedastele kannatusi. Ekspress kinnitas, et on faktide tõesust kontrollinud.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Ekspress rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.1., mis näeb ette, et uudised, arvamused ja oletused olgu selgelt eristatavad. Pressinõukogu hinnangul on artikli viimane lause oletus. Samuti rikkus Eesti Ekspress artikli viimase lausega ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Artikli viimase lausega on Liis Haavelit kahtlustatud pettuses (võimalikus uues pettuses). Sellise tõsist süüdistust sisaldava oletuse puhul oleks ajakirjanik pidanud ära kuulama ka kaebaja, so Liis Haaveli.

Eesti Ekspress avaldas Pressinõukogu otsuse 7. jaanuaril.

Õhtuleht vastas Pressinõukogule, et kaebaja üritas müüa kinnistut vale nimega. Õhtulehe hinnangul ei põhjusta artikkel Liis Haavelile ega tema lähedastele põhjendamata kannatusi. Leht lisas, et ajakirjanduse eesmärk on informeerida avalikkust varitsevatest ohtudest ja sellest eesmärgist oli kantud ka artikkel. Õhtulehe kinnitusel pärines info mitmest allikast ja leht kontrollis seda. Leht märkis, et ei ole artiklis esitanud kaebaja suhtes põhjendamata süüdistusi ega valeväiteid ning viitab vaid kahtlasele juhtumile.

Pressinõukogu otsustas, et Õhtuleht ei ole rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit. Pressinõukogu hinnangul teenib uudis avalikkuse huvi, kuna tegemist on varem kinnisvarapettuste eest karistatud isikuga, kes nüüd esines vale nime all. Artiklis ei ole esitatud kaebajat süüstavaid oletusi.

PN

 
Pressinõukogu
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele