Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Pressinõukogu taunis Postimehes ilmunud artiklit

Tallinn, 9. veebruar 2015. Pressinõukogu arutas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna kaebust Postimehes 9. detsembril ilmunud artikli „Abi sotsidele tuleb papa Ossinovski vahendusel Venemaalt“ peale ja otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Sotsiaaldemokraatlik Erakond kaebas Pressinõukogule, et artikli pealkiri on eksitav ja halvustava tähendusega ning viitab kahtlusele, et Sotsiaaldemokraatlik Erakond on rahastatud Venemaalt. Kaebaja hinnangul on tegemist väga tõsise süüdistusega. Artikkel sisaldab ka erakonna juhtide mitmeid väiteid, kuid neilt endalt ei ole väidete tõendamiseks või ümberlükkamiseks kommentaari küsitud, leidis kaebaja.

Postimees selgitas, et andis artikli ilmumisele järgneva päeva lehes nii erakonna esindajale, peasekretär Indrek Saarele kui ka artikli võtmetegelasele Oleg Ossinovskile võimaluse vastulauseks. Leht lisas, et ei ole artikli pealkirjas ega loos soovinud heita kahtlast varju erakonna suurrahastaja annetuste päritolule.

Pressinõukogu otsustas, et Postimees rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Pressinõukogu hinnangul eksitab artikkel lugejaid, jättes mulje, nagu rahastataks Sotsiaaldemokraatliku Erakonda Oleg Ossinovski kaudu Venemaalt, kuigi erakonda toetab Oleg Ossinovski eraisikuna.

Postimees rikkus ka ajakirjanduseetika koodeksi punkti 3.5., mis näeb ette, et toimetus kontrollib kriitilise materjali korral info tõesust ja allikate usaldusväärsust. Samuti rikkus leht punkti 4.1., mis näeb ette, et uudised, arvamused ja oletused olgu selgelt eristatavad ja uudismaterjal põhinegu tõestataval ja tõenditega tagatud faktilisel infol. Pressinõukogu leiab, et kui leht esitas süüdistuse, et Sotsiaaldemokratliku Erakonna toetusraha tuleb Venemaalt, oleks pidanud ajakirjanik seda süüdistust faktidega tõendama.

Postimees rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Samuti rikkus leht punkti 5.1., mis näeb ette, et kui kellegi kohta avaldatakse tõsiseid süüdistusi, tuleks talle pakkuda kommentaari samas numbris. Pressinõukogu hinnangul jätab artikkel mulje, et Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda rahastatakse Venemaalt ja et rahastajad võivad olla seotud Vene võimudega. Sellise kahtlustuse kommenteerimiseks oleks leht pidanud erakonnale sõna andma.

Postimees rikkus ka ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.3. ja 4.11.

PN

 
Pressinõukogu
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele