Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Pressinõukogu tegi Päevalehe ja Delfi kohta tauniva otsuse

Tallinn, 10. aprill 2015. Pressinõukogu arutas Alexela Logistics ASi ja Alexela Oil ASi kaebust Eesti Päevalehe ja Delfi peale ning otsustas, et mõlemad väljaanded rikkusid head ajakirjandustava.

Eesti Päevalehes ja Delfis 13. veebruaril ilmunud artikkel „Ülisüttiva vedeliku saladus: absorbendi pähe veeti tuhandeid tonne kütust?“ räägib sellest, et Alexela Logistics on viimase aasta jooksul saanud Tatarstanist mitukümmend tuhat tonni absorbenti, mis tuuakse Eestisse Läti kaudu ja mis liigub Sillamäe sadama kaudu Eestist välja. 13. veebruaril avaldas Delfi  Alexela Logistics ASi vastulause artiklile.

Alexela Logistics AS ja Alexela Oil AS kaebasid Pressinõukogule, et enne artikli ilmumist Alexela Logistics ASi esindajatega ühendust ei võetud, ajakirjanik rääkis vaid Alexela Group OÜ juhatuse liikme Marti Häälega, kes soovitas kirjalike küsimustega pöörduda Alexela Sillamäe poole. Kaebajad ei ole rahul, et Delfi avaldas nende vastulause osaliselt ja vastulause pealkirjaga. Samuti avaldati vastulause täiesti eraldiseisvana esialgsest artiklist. Kaebajad ei ole rahul ka artikli juures oleva suunatud küsitlusega, mis on põhjendamatult ja üheselt seotud Alexela Oiliga. Kaebajad leiavad, et artiklis on kahe äriühingu tegevus meelevaldselt kokku viidud ja jäetud lugejatele mulje, et logistikafirma tõi ülisüttivat vedelikku Eestisse müügiks ja seda müüakse Alexela Oil tanklaketis. Kaebajate kinnitusel on ebaõige ka artiklis olev väide, et Alexela Logistics kuulub vendadele Häältele. Samuti ei ole kaebajad rahul 14. veebruaril Delfis ilmunud jätkulooga, mis põhineb lugejate negatiivsetel kommentaaridel ja milles räägitakse solkkütuse müümisest Eestis ja kütuseärimeeste väidetavast ebaseaduslikust tegevusest.

Eesti Päevaleht ja Delfi vastasid Pressinõukogule, et ajakirjanik ei leppinud Marti Häälega midagi kokku, mis puudutaks lisaküsimuste esitamist. Lisaks ei ole ajakirjanik kohustatud intervjueerima isikuid, kelle juurde teda suunatakse. Toimetus lisas, et artiklis ei väideta nagu oleks Alexela Logistics kütuse omanik. Delfi eemaldas vastulausest hinnangulised kommentaarid ja avaldas osa, mis sisaldas tsitaatide ja faktiväidete parandamist. Delfi lisas, et link vastulausele on näha artikli lõpus. Lisaks kinnitas toimetus, et artikkel on maksuametiga kooskõlastatud.

Pressinõukogu otsustas, et Delfi ja Eesti Päevaleht rikkusid ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Alexela Logistics AS ja Alexela Oil AS on kaks erinevat firmat. Lisaks ei tule artikli juures avaldatud saatelehtedest välja, et Eesti turule on toodud kütust. Eksitava mulje loomisele aitab kaasa ka Delfi artikli juures olev küsitlus solkkütuse kohta.

Samuti rikkusid Delfi ja Eesti Päevaleht ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Pressinõukogu hinnangul on kirjutatud halvustavat infot Alexela Sillamäe kohta, kuid selle juhile artiklis sõna antud ei ole.

Delfi ja Eesti Päevaleht rikkusid ka ajakirjanduseetika koodeksi punkti 5.2., mis näeb ette et, vastulausega on õigus parandada avaldatud materjalis esinevaid faktivigu ja tsitaate. Pressinõukogu hinnangul oleks pidanud avaldama ka vastulause teise lõigu.

Eesti Päevaleht ja Delfi avaldasid otsuse 10. aprillil.

PN

 
Pressinõukogu
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele