Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Pressinõukogu taunis Pärnu Postimehes ilmunud artiklit

Tallinn, 11. märts 2015. Pressinõukogu arutas Aleksander Vilinurme kaebust Pärnu Postimehe  peale ja otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

5. novembril 2014 ilmunud artikkel „Veeliksel tabati hävituspataljon“ räägib sellest, et Pärnumaal Saarde vallas on purjuspäi mitu korda sõitnud traktoriga ringi kohaliku suurettevõtja Aleksander Vilinurme sulased, kes hoiavad inimesi hirmu all ja keda peetakse karistamatuteks, sest ettevõtja elukaaslane töötab politseis.

Aleksander Vilinurm kaebas Pressinõukogule, et artikli juures oleva foto allkiri väidab, et traktor on varastatud, kuigi tegelikkuses ostis kaebaja selle kümme aastat tagasi. Samuti ei vasta kaebaja väitel tõele loos olev väide, et seltskond on traktoriga purjuspäi juba seitse aastat ringi sõitnud. Kaebaja soovis lehelt ebaõigete faktide ümberlükkamist, kuid leht sellega ei nõustunud. Samuti leiab kaebaja, et leht ei ole ära kuulanud kõiki konflikti osapooli. Kaebaja ei ole ka rahul, et sai lehelt vastamiseks ebamõistlikult lühikese aja.

Pärnu Postimees vastas Pressinõukogule, et traktori varastamise kahtluse puhul on leht viidanud külarahva juttudele. Sama on ka purjuspäi ringi sõitmisega seitsme aasta jooksul – ka see pärineb külarahva suust. Pärnu Postimees pakkus Vilinurmedele võimalust artikkel enne avaldamist läbi lugeda ja oma vastuväited esitada. Ühtegi fakti kaebaja ümber ei lükanud, küll aga saatis Aleksander Vilinurm toimetusele kommentaari, mis ilmus artikli kõrval.

Pressinõukogu otsustas, et Pärnu Postimees rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.1., mis näeb ette, et uudised, arvamused ja oletused olgu selgelt eristatud ning uudismaterjal põhinegu tõestataval ja tõenditega tagatud faktilisel infol. Pressinõukogu hinnangul on artiklis mitmeid tõestamata väiteid, näiteks väide varastatud traktori kohta, mis on kaebaja seisukohast tõsine süüdistus.

Samuti rikkus Pärnu Postimees ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.11., mis näeb ette, et fotod, fotode allkirjad ja pealkirjad ei või auditooriumi eksitada. Pressinõukogu hinnangul on fotoallkiri, kus viidatakse varastatud traktorile, eksitav. Samuti peab Pressinõukogu eksitavaks loo pealkirja, milles räägitakse hävituspataljonist.

Pärnu Postimees avaldas Pressinõukogu otsuse 4. märtsil.

PN

 
Pressinõukogu
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele