Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Pressinõukogu mõistis Päevalehe õigeks

Tallinn, 15. juuni 2015. Pressinõukogu arutas Põhja-Tallinna linnaosa vanema Karin Tammemägi kaebust Eesti Päevalehe peale ja otsustas, et leht ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

1. aprillil ilmunud artikkel „Põhja-Tallinna kommiraha. Rahahädas linnaosa üritas jätta mulje, et kommipakkide eest maksti poole vähem kui tegelikult“ ja sama päeva juhtkiri „Kinnimätsijate kasvav tööstus“ räägivad Põhja-Tallinna linnaosa poolt detsembris ja jaanuaris ostetud kommipakkidest, milleks kulus üle 14 000 euro. Kommipakid osteti nii reservfondi kui ka noorsootöö eelarve raha eest. Linnaosa valitsus teatas Päevalehele, et annab vastused toimetuse küsimustele 30 päeva jooksul.

Põhja-Tallinna linnaosa vanem Karin Tammemägi kaebas Pressinõukogule, et artikli pealkiri on eksitav ja ebatäpne, sest jätab mulje, nagu oleks linnaosa rahakriisis. Samuti jätab pealkiri mulje, et linnaosa valitsus üritas jätta mulje, et kommipakkide eest maksti poole vähem kui tegelikult. Eksitavad väited on kaebaja hinnangul ka artikli sees. Kaebaja peab eksitavaks  juhtkirja pealkirja, sest sellest järeldub süüdistus, justkui oleks linnaosa valitsus püüdnud oma tegevust kuidagi varjata. Samuti ei ole kaebaja rahul, et leht ei avaldanud linnaosa valitsuse vastulauset.

Eesti Päevaleht vastas, et artikli pealkirja puhul lähtuti artiklis olnud väitest, et kulutuste katmine reservfondist võis olla otseselt tingitud sellest, et linnaosal polnud piisavalt vabu vahendeid. Arvete tükeldamise eesmärgiks peetakse artiklis oleva allika väitel kulutuste hajutamist, et need silma ei paistaks. Leht lisas, et artiklis ei olnud tõsiseid süüdistusi kaebaja kohta ja seega puudus alus vastulauseks. Leht oli valmis avaldama Karin Tammemägi arvamusartikli peale selle sisuliseks toimetamist, kuid linnaosa ei nõustunud. Leht märkis, et Põhja-Tallinna linnaosa valitsus ignoreerib regulaarselt ja teadlikult ajakirjanduse päringutele vastamist.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Päevaleht ei ole rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit, sest Põhja-Tallinna linnaosa valitsusel oli aega sisuliselt vastata ligi kaks nädalat. Samas leidis linnaosa võimaluse oma vastulause esitada kiiremini kui 30 päeva. Pressinõukogu hinnangul oli toimetusel õigus piirata vastulause mahtu ja nõuda selle toimetamist, sest vastulausega on õigus vaid valefakte ja tsitaate parandada.

PN

 
Pressinõukogu
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele